VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grove malversaties van drie sleutelfiguren binnen Innoconcepts hebben geleid tot het faillissement van het beursfonds. Controlerend accountant Deloitte heeft deze praktijken niet kunnen voorkomen en zelfs jaren voorzien van een goedkeuringsstempel.

Die harde conclusies zijn te trekken op basis van het onderzoek dat de curator van Innoconcepts nu naar buiten heeft gebracht.

Ruim vier jaar na het faillissement van het ooit veelbelovende uitvindersbedrijf Innoconcepts heeft curator Louis Deterink zijn bevindingen gepubliceerd.

De conclusies die hij trekt zijn hard, vooral als het gaat om het functioneren van bestuurders, commissarissen en accountant Deloitte.

"Aan de laars gelapt"
Volgens de curator werden de meest elementaire regels van deugdelijk ondernemingsbestuur "stelselmatig genegeerd en aan de laars gelapt", ondanks alle beweringen die Innoconcepts hierover in de eigen jaarverslagen liet optekenen.

De bestuursstructuur bij Innoconcepts wordt ook beschreven als "incestueus" en was doorspekt van belangverstrengeling tussen Innoconcepts en haar dochtervennootschappen enerzijds en de privévennootschappen van functionarissen Langerak, Teerlink en Hoogland anderzijds.

Ook president-commissaris Jansen Venneboer was geen onafhankelijk toezichthouder. Hij stuurde bijvoorbeeld in 2008 en 2009 voor adviesdiensten extra facturen van elk 50 duizend euro naast zijn gebruikelijke commissarisvergoeding. Van adequaat toezicht was geen sprake.

Volgens Deterink werden de financiële middelen van de onderneming op grootschalige manier verkwist. Alleen via telkens terugkerende emissies van aandelen (vanaf 2004 werden voor circa 150 miljoen euro aandelen geëmitteerd) konden de liquiditeitsproblemen steeds tijdelijk worden opgelost.

Bestuurder Teerlink sprak veelzeggend in een interne e-mail zelfs van "het fundingmonster Inno".

Lankmoedige accountant
Ook accountant Deloitte wordt in het onderzoeksrapport hard op de vingers getikt en lankmoedigheid verweten.

Volgens Deterink zijn de jaarrekeningen 2008 en 2009 "ten onrechte" van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

De curator schrijft in zijn rapport "dat de diepgang van de controle en de professioneel kritische instelling van de accountant tekort zijn geschoten".

"Hij is bij de controle van de jaarrekeningen té veel afgegaan op de hem door Innoconcepts aangereikte informatie en heeft niet, althans onvoldoende, onderzocht of de verkregen informatie (waaronder externe bevestigingen) toereikend was voor de controledoelstellingen", aldus Deterink.

In beide jaarrekeningen rapporteerde Innoconcepts een positief eigen vermogen waar, bij juiste toepassing van de boekhoudregels, juist sprake was van een negatief eigen vermogen. Desondanks voorzag Deloitte beide jaarrekeningen van een goedkeuringsstempel.

ING dubieus
Ook de rol van huisbankier ING in de ondergang van Innoconcepts is dubieus. In december 2009 haalde het bedrijf door een aandelenuitgifte nog 31 miljoen euro op bij beleggers. Zonder een versterking van het eigen vermogen had Innoconcepts eind 2009 niet aan zijn bankafspraken kunnen voldoen.

Met de opbrengst van de emissie is een overbruggingskrediet bij ING afgelost. Het resterende bedrag zou gebruikt worden om de nieuwe strategie op te tuigen en de nettoschuld van 38 miljoen euro te verlagen.

Dat mocht niet baten, eind december 2010 ging Innoconcepts failliet.

Actie VEB

De VEB heeft bestuurders, commissarissen, accountant Deloitte en huisbankier ING al in een eerder stadium aansprakelijk gesteld voor hun rol in dit beursschandaal.

De VEB is in gesprek met accountant Deloitte, waarbij Deloitte heeft laten weten kritisch naar haar eigen rol te kijken.

VEB-directeur Paul Koster vindt het hoog tijd dat betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen: "Innoconcepts-beleggers zijn misleid op een voor Nederland ongekende schaal. Bestuurders en commissarissen hebben niet alleen niet integer gehandeld; ook strafrechtelijk valt hen het nodige te verwijten.

Accountant Deloitte en huisbankier ING treffen ook blaam. Zij zullen hun verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen"

Strafrechtelijke vervolging

Inmiddels is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig bestuurders Langerak, Teerlink en Van der Jagt.

De VEB deed in februari 2011 al aangifte tegen de twee eerstgenoemde.

Gerelateerde artikelen