VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondernemingskamer gelast onderzoek naar ondergang Van der Moolen

De Ondernemingskamer (OK) van het Amsterdamse gerechtshof heeft een onderzoek gelast naar mogelijk wanbeleid bij Van der Moolen.

De OK ziet gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid.

De VEB diende in november 2009, samen met ASR Nederland en een aantal andere aandeelhouders, een verzoek in bij de OK om een onderzoek naar mogelijk wanbeleid rond de ondergang van het handelshuis Van der Moolen. Met deze uitspraak volgt de OK het verzoek van alle partijen om een enquête te gelasten.

Het onafhankelijke onderzoek bij het failliete effectenhandelbedrijf moet opening van zaken geven en vaststellen of sprake is van wanbeleid, en zo ja wie daarvoor verantwoordelijk is.

De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2005 (moment dat de overname Curvalue plaatsvond) tot en met datum faillissement dat op 10 september 2009 is uitgesproken. Twee nader aan te wijzen onafhankelijke deskundigen zullen het onderzoek gaan uitvoeren.

Als de onderzoekers oordelen dat er inderdaad sprake is geweest van wanbeleid dan kunnen op grond daarvan eventuele vervolgacties worden ondernomen.

Zwalkend beleid
De OK typeert in zijn uitspraak het handelen van Van der Moolen als zwalkend beleid. Het gaat dan met name om de overname van Curvalue. Binnen een jaar na overname moest al 10 miljoen euro aan goodwill (22 procent van de koopsom) worden afgeboekt op de aankoop.

Ook vermoedt de OK dat Van der Moolen niet adequaat heeft gehandeld toen het handelshuis eind 2008 in liquiditeitsproblemen kwam.

Bij het stopzetten van handelsplatform Online Trader (na acht maanden) zien de rechters een discrepantie tussen de externe berichtgeving en de intern bekende werkelijkheid.

De reactie van de VEB
De VEB is tevreden met de uitspraak. 'Dit is een belangrijke eerste stap op de weg naar genoegdoening voor gedupeerde aandeelhouders', aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter.

Enkele citaten uit de uitspraak:

- “De overname van Curvalue (optiebedrijf van latere Van der Moolen topman Den Drijver) roept vragen op. Zo moest binnen een jaar na overname al 10 miljoen euro (22 procent van de koopsom) worden afgeboekt.

Bovendien is de vraag of bij het totstandkomen van de earn-out regeling wel voldoende acht is geslagen op de belangen van Van der Moolen en op de mogelijkheid van vermenging van Van der Moolen en die van Den Drijver.”

- “Het stopzetten van handelplatform Online Trader (na acht maanden) roept de vraag op of een deugdelijke analyse ten grondslag heeft gelegen aan de besluitvorming die tot het project heeft geleid. Ook de discrepantie tussen de externe berichtgeving en de intern bekende werkelijkheid roept vragen op.”

- “De samenwerking met en de verstrekking van de lening aan Avalon lijken evenmin te berusten op een deugdelijke analyse. Ook over het doel waarmee Van der Moolen de lening van zes miljoen euro heeft verstrekt, is geen helderheid verschaft.”

- “De OK merkt op dat uit de opeenvolging van de transactie met Curvalue Beheer, de kwestie van de samenwerking met Avalon en [………………] waarvan niet is gebleken dat die het resultaat was van een duidelijke strategie, een beeld naar voren komt van zwalkend beleid.”

- “Het entameren en kort nadien, drie maanden na het tekenen van de intentieverklaring, weer afblazen van de deelname in GSFS met het oog op dividendarbitrageactiviteiten, maakt niet de indruk van een planmatige aanpak.”