VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoge Raad vernietigt oordeel OK over onderzoek wanbeleid bij ASMI

De Hoge Raad heeft vandaag de beschikking van de Ondernemingskamer(OK) van het Gerechtshof te Amsterdam tot een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij ASM International (ASMI) vernietigd.

Volgens de Hoge Raad is primair het bestuur van ASMI verantwoordelijk voor de te volgen strategie en de corporate governance van de onderneming. De OK heeft dat in zijn beschikking tot het gelasten van een onderzoek naar mogelijk wanbeleid miskend.

De zaak is terugverwezen naar de OK, voor een nieuwe beoordeling van de feiten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de overwegingen van de Hoge Raad.

Teleurstellend
De VEB vindt de uitkomst van de cassatie teleurstellend. De van de Ondernemingskamer, waarin tot het onderzoek was gelast, liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

De Ondernemingskamer wijst in die uitspraak op de gebrekkige en gedateerde praktijk van besturen bij ASMI: "Niet anders kan worden geconcludeerd dan dat een beeld naar voren komt van een beursvennootschap die haar problemen op het (ondernemings)strategische vlak steeds naar voren heeft geschoven..".

In zijn uitspraak heeft de Ondernemingskamer het ook over " gedateerde governance" bij ASMI. De Hoge Raad denkt daar echter anders over.

Kwakkelende resultaten
Aandeelhouders van ASMI zien zichzelf al vele jaren geconfronteerd met kwakkelende resultaten van de ‘front-end' divisie. De ‘back-end', ondergebracht in het op de Hong Kongse beurs genoteerde ASM PT is de kurk is waar de onderneming al tijden op drijft.

Reden voor enkele grootaandeelhouders om de strategie te willen herzien en de samenstelling van het bestuur kritisch onder de loep te nemen. Zover is het nooit gekomen. Pas in 2012 wil ASMI weer kijken naar een opsplitsscenario. De toeleverancier voor mondiale chipmakers kwam daarmee terug op zijn belofte uit 2008.

ASMI heeft al jarenlang een sleetse corporate governance. De beursgenoteerde onderneming wordt geleid als een familiebedrijf en de communicatie met aandeelhouders is verre van optimaal. Dit in combinatie met het in stelling brengen van de beschermingsconstructie op een moment dat aandeelhouders hun zeggenschap wilden uitoefenen en het bestuur naar huis wilde sturen, geeft naar mening van de VEB voldoende reden tot twijfel aan een juist beleid bij ASMI.

Bovendien zegde ASMI in mei 2006 toe om de benoemings- en de ontslagprocedures voor bestuurders en commissarissen in lijn met de code Tabaksblat te brengen. Op dit moment is dit, na marginale herzieningen in 2008 en laatstelijk nog 2010, nog altijd niet het geval.

Overleg mislukt
Nadat ASMI in mei 2008 de beschermingsconstructie in stelling bracht tegen twee grootaandeelhouders die haar onwelgevallig waren, kwam het tot een confrontatie bij de OK. Alvorens de OK in augustus 2009 een onderzoek naar mogelijk wanbeleid gelastte, spraken de aandeelhouders met het bestuur en de commissarissen over een mogelijke oplossing van hun geschil. Dat mocht echter niet baten, met een door de OK gelast onderzoek naar wanbeleid tot gevolg.

De stichting Continuïteit ASMI kwam tegen het onderzoek in het geweer en heeft nu in cassatie gelijk gekregen. De VEB en de verzoekers van het onderzoek, Hermes en Fursa, beraden zich op verdere stappen.

Lees ook:


 5 augustus 2009Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen