VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beste kwartaal ooit voor DSM

DSM publiceerde zeer sterke resultaten over het eerste halfjaar van 2010. Het herstel uit het eerste kwartaal zette stevig door in de afgelopen drie maanden. De Pharma divisie presteert nog niet naar wens.

De omzet van doorlopende activiteiten van het fijn-chemie bedrijf uit Heerlen groeide in de eerste zes maanden van het jaar met 26 procent tot 4,3 miljard euro.

Op de omzet werd een bedrijfsresultaat behaald van 440 miljoen euro. Een stijging van maar liefst 246 procent ten opzichte van de 127 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de divisies Performance Materials en Polymer Intermediates, het hardst geraakt gedurende de recessie, presteerden goed met autonome groeipercentages van 35 en 60 procent.

Juiste strategische keuze
DSM is de achter ons liggende crisis goed doorgekomen en plukt de vruchten van haar ingezette strategie om zich te verwijderen van de bulkchemie en zich te richten op minder conjunctuur gevoelige onderdelen van de chemiesector.

Daarnaast is de winstgevendheid sterk verbeterd door het in 2008 gestarte kostenbesparingsprogramma. Dat levert nu 200 miljoen euro lagere kosten op jaarbasis op.

Wind in de rug door dollar en voorraadopbouw
De resultaten in het tweede kwartaal kregen binnen Nutrition en Performance Materials een steuntje in de rug door voorraadopbouw. Over de gehele linie zorgde ook gunstige wisselkoersinvloeden, een zwakkere euro ten opzichte van de dollar, voor een gunstig effect op omzet- en winstontwikkeling.

Voor de rest van het jaar is het echter de vraag of deze invloeden de resultaten blijven ondersteunen. Desalniettemin bevestigt de onderneming met deze resultaten op de goede weg te zijn.

Het tweede kwartaal was voor de doorlopende activiteiten het beste ooit. Daarnaast verwacht het bedrijf dat onder de huidige economische situatie 2010 een sterk jaar zal zijn.

Pharma vormt smetje
Een smetje op de mooie resultaten is de gang van zaken binnen de divisie Pharma. Het bedrijfsonderdeel dat toeleverancier is voor producten van medicijnen zag de omzet weliswaar groeien met 10 procent groeien (5 procent door autonome groei en 5 procent door wisselkoerseffecten).

Maar het bedrijfsresultaat kelderde van 14 miljoen euro naar slechts 1 miljoen euro. De groei van de omzet werd bovendien gerealiseerd vanaf een laag basisniveau.De divisie staat dan ook volgens eigen zeggen voor “moeilijke uitdagingen” en het slechte resultaat was het gevolg van “moeilijke marktomstandigheden in de farmaceutische industrie”.

In de resultaten zijn eenmalige kosten verwerkt die te maken hadden met de sluiting van een Egyptische vestiging. DSM wijdt zich nauwelijks uit over wat de moeilijke omstandigheden precies zijn en hoe die het hoofd geboden gaan worden. Maar het is bekend dat grote farmabedrijven, de klanten van DSM, worden geplaagd door aflopende patenten.

Die trend zal zich ook de komende jaren voortzetten en waarschijnlijk zelfs alleen maar toenemen.

Wellicht hoger dividend in 2010
DSM is een aantal jaren geleden de juiste weg ingeslagen en ziet daar nu de resultaten van terug. Aandeelhouders ontvangen alvast 40 eurocent dividend, gelijk aan vorig jaar, maar zouden over het gehele boekjaar best wel eens een hoger dividend tegemoet kunnen zien dan de 1,20 euro van vorig jaar.

Het resultaat van de Pharma divisie dient te worden verbeterd. Jammer genoeg heeft DSM weinig bekend gemaakt over de precieze gang van zaken in de afgelopen periode en de voorgenomen plannen voor verbetering.
Gerelateerde artikelen