VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vastgoedtak blijft SNS Reaal kopzorgen bezorgen

Door een onverwacht verlies van 13 miljoen euro in het tweede kwartaal bleef een schamel nettowinstje van 29 miljoen euro over. Vooral de vastgoedactiviteiten  blijven SNS Reaal pijn bezorgen.

De vastgoedtak van de Utrechtse bank-verzekeraar leed een verlies van 189 miljoen euro in de eerste jaarhelft 2010 tegen 91 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee zorgde deze tegenvaller ervoor dat de resultaten over het eerste halfjaar lager uitkwamen dan de nettowinst van 42 miljoen euro in de eerste drie maanden. De totale baten vielen met 150 miljoen euro terug tot 3,66 miljard euro.


De vastgoedproblemen zullen door de aanhoudende internationale malaise nog wel even aanhouden. Bestuursvoorzitter Ronald Latenstein van Voorst zei tijdens de halfjaarpresentatie dat ‘er geen snelle oplossing is’. ‘We zullen tijd nodig hebben. In het verleden hebben we gezegd drie tot vijf jaar en dat beeld is onveranderd.'

Trammelant
Alle activiteiten in de Verenigde Staten (blootstelling 1 miljard euro) en Spanje (blootstelling 400 miljoen euro) zullen weliswaar worden afgebouwd, maar verder trammelant door wanbetalers en een verdere daling van de waarde van het onderliggende vastgoed is tot die tijd niet uit te sluiten.

Het is de zware erfenis van de vorig jaar vertrokken topman Sjoerd van Keulen. Zijn timing van de overname was allerbelabberdst geweest. Dit blijkt alleen al uit de totale afschrijvingen die inmiddels het aankoopbedrag naderen. In totaal heeft de bank-verzekeraar sinds de overname van Bouwfonds Property Finance van ABN Amro eind 2006 al ongeveer 725 miljoen euro moeten afboeken op goodwill en verstrekte kredieten.

Van Keulen legde medio 2006 840 miljoen euro op tafel voor het onderdeel dat zich vooral richt op de financiering van commercieel vastgoed in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Lichtpuntjes
Lichtpuntjes waren er wel bij zowel de bank- als de verzekeringspoot. Bij de bank kwam het nettoresultaat 23 procent hoger uit op 79 miljoen euro dankzij een hogere rentemarge, minder kosten en een hoger marktaandeel op de spaarmarkt.

De verzekeringsonderdelen Reaal en Zwitserleven droegen samen 162 miljoen euro bij aan de winst, maar de bijdrage van Zwitserleven was hier minimaal met 11 miljoen euro. In het laatste halfjaar van 2009 was dat nog 73 miljoen euro. SNS Reaal moest onder andere een voorziening treffen van 18 miljoen euro voor specifieke pensioencontracten.  Ook de schadeverzekeringen waren met een nettoresultaat van 13 miljoen maar marginaal vertegenwoordigd. Levensverzekeringen zijn de melkkoe voor het concern. Hier wist de bank-verzekeraar de winst op te voeren met 80 procent tot 143 miljoen euro.

Ondertussen heeft SNS Reaal ook haast al haar balansverhoudingen verder kunnen verbeteren. De ‘core tier 1 ratio' van het bankbedrijf steeg van 8,3 procent naar 8,6 procent terwijl de kapitaaldekking van het verzekeringsbedrijf van 230 procent terugviel naar 204 procent. De verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal bleef onveranderd op 3,9 procent.

H1 2010 vs ultimo 200931-7-2010 31-12-2009 
Tier 1 ratio bankbedrijf 11,1%10,7%
Core Tier 1 ratio bankbedrijf8,6%8,3%
BIS ratio bankbedrijf14,5% 13,9% 
Kapitaaldekking verzekeringsbedrijf 204%230%
Eigen vermogen/Balanstotaal3,9%3,9%
 
Staatssteun
Over een verdere afbetaling van de staatsteun kon Latenstein van Voorst kort zijn. ‘Op dit moment zijn er geen gesprekken met het ministerie van Financiën. Natuurlijk willen we de nog openstaande steun terugbetalen, maar alleen op een verantwoorde manier’.

Dit duidt er waarschijnlijk op dat SNS Reaal de resterende staatssteun verwacht te kunnen afbetalen in 2012. Op dat moment kan het staatskapitaal worden geconverteerd in
aandelen SNS Reaal. "Bij eerdere terugbetaling dan de afgesproken datum moet een terugbetalingspremie worden betaald van 50%. Dat is economisch niet interessant", aldus de topman eerder dit jaar. Eerder deze maand lukte het Aegon echter wel een aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden te bedingen en dat heeft Latenstein van Voorst natuurlijk ook gezien.

SNS Reaal ontving in 2008 een kapitaalinjectie van euro 750 miljoen, waarvan een eerste deel van euro 185 miljoen werd terugbetaald in november 2009.
 Gerelateerde artikelen