VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips presenteert voorzichtig plan voor komende vijf jaar

Sneller groeien dan de wereldeconomie en veel aandacht voor verhoging van de winst per aandeel. Dat zijn de blikvangers in de nieuwe doelstellingen van Philips. Vertrekkend topman Kleisterlee stelt zijn opvolger in ieder geval niet voor een onmogelijke opgave.

Vision 2015 heet het nieuwe vijfjarenplan dat Philips heeft gepresenteerd. Het is de opvolger van Vision 2010, dat aanmerkelijk ingrijpender was, maar door de crisis niet helemaal kon worden waargemaakt.

Philips mikt de komende jaren op een omzetgroei die twee procent boven de groei van de wereldeconomie ligt. Dat zal naar verwachting een makkie worden.

Opkomende landen als vliegwiel
Groei van de wereldeconomie zal komende jaren vooral moeten komen uit opkomende markten in Zuid-Amerika, Rusland en Zuid-Oost-Azië. Europa en de Verenigde Staten zullen waarschijnlijk minder hard groeien aangezien de afgelopen recessie nog verwerkt moet worden.

Opkomende markten zullen dus harder groeien dan de totale wereldeconomie en juist daar heeft Philips een sterke, groeiende positie. Het concern haalt nu al een derde van zijn omzet uit opkomende markten, vorig jaar nog maar 29 procent.

Het elektronicaconcern vaart dus wel op de golven van de snelle groei in de zogenoemde BRIC-landen. Het ligt voor de hand dat er nog meer aandacht gaat naar deze gebieden. En dat zegt Philips dan ook. De snel rijker wordende middenklasse in opkomende economieen moeten het vliegwiel zijn voor Philips' omzetgroei.

In het vorige vijfjarenplan, Vision 2010, presenteerde Philips nog een harde doelstelling voor omzetgroei. De omzet moest jaarlijks minimaal 6 procent groeien.

Nu maakt Philips de omzetgroei dus afhankelijk van de groei van de wereldeconomie. De onzekere economische vooruitzichten rechtvaardigt een dergelijke terughoudendheid, aldus Philips.

Omzetdoelstelling gehandhaafd
Toch betekent dit niet dat Philips de omzetgroei somberder inziet. Volgens de Economist Intelligence Unit (EIU) groeit de wereldeconomie de komende vier jaar met achtereenvolgens 3,6 procent, 3,9 procent, 4,1 procent en in 2014 met 4,2 procent.

Philips komt dus met zijn surplus van twee procent opnieuw in de buurt van die zes procent omzetgroei uit het vorige plan.

Voorspellingen wereldeconomie door , de richtlijn voor Philips 
 

Ook de winst per aandeel voor rente, belastingen en amortisatie (ebita) is indirect gerelateerd aan de groei van de wereldeconomie. Philips wil deze winst minimaal twee keer zo hard laten groeien als de omzet.

Ten aanzien van de winst voor rente, belasting en amortisatie als percentage van de omzet, ofwel EBITA-marge, rekent het bedrijf erop dat deze op groepniveau elk jaar tussen de 10% en 13% zal uitkomen.

In het vorige vijfjarenplan formuleerde het bedrijf als doelstelling een EBITA-marge in 2010 van tussen de 10% en 11%, wat later werd aangepast tot ten minste 10%.

Van Houten voor de invulling 
Het vijfjarenplan dat dit jaar afliep, Vision 2010, was behoorlijk ingrijpend. Niet alleen op het vlak van omzet en winstgevendheid overigens (winstmarge omhoog naar 10 procent, het brutoresultaat (ebita per aandeel) minimaal verdubbelen, omzetgroei van jaarlijks minimaal 6 procent).

Maar ook in de organisatie. Philips vormde zich om van vier naar drie bedrijfstakken (verlichting, gezondheidszorg en consumentenelectronica).

Beleggers zoeken in Vision 2015 tevergeefs naar soortgelijke ingrepen. Verdere focus op goed draaiende divisies verlichting en medische systemen ligt voor de hand, consumentenelektronica is het zorgenkindje.

Kleisterlee laat het aan opvolger Frans van Houten om op dit vlak klare wijn te schenken.
Gerelateerde artikelen