VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen versnelde aandeelhoudersvergadering Crucell

Crucell moet zo snel mogelijk een aandeelhoudersvergadering organiseren om beleggers uitleg te geven over het bod van Johnson & Johnson. Dat kan niet wachten tot januari 2011, zoals Crucell wil.

De VEB heeft namens beleggers een brief gestuurd aan het Leidse biotechbedrijf met dat verzoek. 

Aandeelhouders hebben, nu het bod officieel is, recht op adequate antwoorden van Crucell om hun eigen positie te kunnen beoordelen.

Crucell reageert afwijzend
Inmiddels heeft Crucell laten weten niet op het verzoek van beleggers in te willen gaan. Hoewel Crucell eerder aangaf komende tijd het gesprek met aandeelhouders aan te willen gaan noemt topman Ronald Brus een vergadering op korte termijn 'onhaalbaar'.


Brus sluit zijn korte brief af met de mededeling dat de VEB het bod van Johnson & Johnson als een knock-out bod zou hebben bestempeld. Een pertinente onjuiste voorstelling van zaken.

Gisteren definitief overeenstemming te hebben bereikt over een overnameprijs van 24,75 euro per aandeel Crucell in contanten.

Bestuur en commissarissen van Crucell lieten bij die gelegenheid weten dat het overnamebod van Johnson & Johnson  in het belang is van aandeelhouders en andere betrokkenen.

In een buitengewone aandeelhoudersvergadering zouden bestuur en commissarissen die stelling moeten toelichten.

Weliswaar verschijnen de overnamedocumenten (het zogenaamde biedingsbericht) naar verwachting eind november, maar dit verhindert niet dat bestuur en commissarissen zich nu al behoren te verantwoorden voor hun steun aan J&J's overnamebod.

Beleggers verlangen vooral een adequate financiële onderbouwing van de hoogte van het overnamebod. Ook zullen zij duidelijk moeten maken hoe het bod zich verhoudt tot de structureel gewekte hoge verwachtingen die in het Crucell in verleden heeft gewekt over de eigen toekomst.

Verzet groeit
Inmiddels  dat steeds meer aandeelhouders bedenkingen hebben bij de voorgenomen overname. Zo hebben Delta Lloyd Asset Management (belang tussen 4 en 5 procent) en Van Herk Groep (belang 10,02) publiekelijk vraagtekens geplaatst bij de timing, noodzaak en hoogte van het overnamebod.

Investeerder Van Herk heeft inmiddels ook opgeroepen tot een extra vergadering van aandeelhouders. De investeerder schrijft dat het bod van Crucell aantrekkelijk lijkt maar het niet is. Van Herk wil dat het bestuur zijn steun aan het bod intrekt.

Met het forse aandelenbelang dat Van Herk vertegenwoordigt kan zij een vergadering bijeen laten roepen.


Crucell heeft gisteren bij monde van een woordvoerder aangegeven welwillend tegenover gesprekken met aandeelhouders te staan.

In deze situatie is het noodzakelijk dat met àlle aandeelhouders wordt gecommuniceerd over de ontstane situatie. De aandeelhoudersvergadering is daarvoor het forum.

Geen antwoord
De VEB Crucell twee weken geleden al een brief met vragen over de overname.
Gerelateerde artikelen