VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wint eerste slag van Super de Boer

De rechtbank heeft Super de Boer veroordeeld in de proceskosten van de zogenoemde verzetsprocedure. Daarmee heeft de VEB namens beleggers de eerste slag gewonnen in de voorkenniszaak tegen Super de Boer.

De VEB was eerder in verzet gekomen tegen de verdeling bij liquidatie van supermarktketen Super de Boer, intussen onderdeel van Jumbo.

In het plan dat de financiële afwikkeling van Super de Boer beschrijft was geen rekening gehouden met de vordering van 4,2 miljoen euro die de VEB namens een aantal benadeelde beleggers tegen .

De VEB verwijt Super de Boer onrechtmatig handelen jegens . Enkele dagen voor de overname van Super de Boer werd er fors meer dan gemiddeld gehandeld in het aandeel. Het voor de hand dat een aantal beleggers ruim voor de bewuste 18 september 2009 weet had van de overnameplannen.

Beleggers die deze kennis niet hadden zijn benadeeld. Zij die hun aandelen Super de Boer verkochten voor de dag van bekendmaking van het bod hebben schade geleden. 

Het bedrag van ruim 4 miljoen euro is bedoeld om benadeelde beleggers Super de Boer te compenseren.

Eerder dit jaar nam supermarktketen Jumbo alle activiteiten van Super de Boer over. Onderdeel van die procedure is de liquidatie van de vennootschap Super de Boer NV. Daartoe is dit voorjaar een vereffenaar aangesteld die de liquidatie begeleidt.

De vereffenaar heeft een plan van verdeling ("liquidatieplan") opgesteld, zonder rekening te houden met de vordering van eur 4,2 miljoen die de VEB namens een aantal benadeelde beleggers tegen Super de Boer heeft ingesteld.

Resultaat van het liquidatieplan zou zijn dat de benadeelde beleggers hun schade niet meer op Super de Boer zouden kunnen verhalen. Reden voor de VEB om zich tegen het liquidatieplan te verzetten bij de rechtbank Utrecht.

Plan ingetrokken
De vereffenaar heeft die zitting bij de rechtbank voorkomen door het liquidatieplan vijf dagen voor de zitting in te trekken. Super de Boer en de vereffenaar wisten zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen: nu het liquidatieplan was ingetrokken kon de rechtbank hierover geen oordeel meer vellen.

De VEB heeft de rechtbank Utrecht verzocht Super de Boer in de proceskosten te veroordelen vanwege de merkwaardige gang van zaken. De rechtbank heeft nu dit verzoek toegewezen.

Hoe nu verder?
De VEB verwacht dat de vereffenaar op termijn een nieuw liquidatieplan zal opstellen. Als de vereffenaar in dat plan wederom geen rekening houdt met de vordering, zal de VEB opnieuw in verzet komen.

Achtergrond: de vordering van de VEB
Voordat Super de Boer op 18 september 2009 bekend maakte dat zij een overnamebod van Jumbo had ontvangen, liep de koers van het aandeel Super de Boer fors op. Tussen 7 en 17 september 2009 steeg het aandeel met bijna 25% naar EUR 3,50.

Daarbij was ook sprake van significant grotere handelsvolumes, zonder duidelijke reden. Achteraf is gebleken dat Jumbo haar concurrent Super de Boer al op 4 september 2009 - en dus veel eerder dan 18 september 2009 - had benaderd.

Onrechtmatig handelen jegens beleggers
Gezien de forse handelsvolumes en de grote koerssprongen ligt het voor de hand dat een aantal beleggers ruim voor de bewuste 18 september 2009 weet had van de overnameplannen. Zij hebben kunnen profiteren van deze voorkennis.

Doordat Super de Boer de interesse van Jumbo niet openbaar heeft gemaakt terwijl zij op grond van de wet dit wel zou moeten doen, handelde zij onrechtmatig jegens de beleggers die in deze periode op basis van onvolledige informatie hebben gehandeld. De VEB begroot de schade van de benadeelde beleggers op EUR 4,2 miljoen.

De VEB heeft de dagvaarding tegen Super de Boer op 31 mei 2010 uitgebracht. De VEB verwacht dat de rechtbank Utrecht pas - op zijn vroegst - in het voorjaar van 2011 uitspraak doet in deze zaak.