VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot opvallend optimistisch gestemd

De bankiersfunctie mag dan grote klappen hebben gehad, Van Lanschot durft al weer over een genormaliseerd winstniveau te spreken. Een self fulfilling prophecy?

Van Lanschot, de bank voor vermogende particulieren lijkt de klap van de kredietcrisis aardig verwerkt te hebben.

Zonder staatssteun heeft de bank op eigen kracht de weg omhoog weer gevonden. Dat beeld was al duidelijk bij de halfjaarcijfers, de trend heeft zich nu doorgezet.

Concrete cijfers over het derde kwartaal geeft de Bossche bank niet. Van Lanschot zegt dat het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal duidelijk hoger is uitgekomen dan in de eerste twee kwartalen.

Bij de halfjaarcijfers gaf de bank een bedrijfsresultaat van 30,7 miljoen euro af. Volgens de Schaal van Mock staat ‘duidelijk' voor een toename van 7 tot 12 procent.

Zoals ook andere banken profiteerde Van Lanschot van een hogere rentemarge. Gunstig voor het risicoprofiel is dat Van Lanschot nauwelijks handelt voor eigen rekening. De omwisseling van preferente aandelen in gewone aandelen zorgde eveneens voor lagere rentelasten.

In de verslagperiode slaagde Van Lanschot er in meer vermogen van particuliere beleggers naar zich toe te trekken. Ook de gestegen beurskoersen zorgde voor een stijging van het beheerd vermogen. Transactievolumes en provisies bleven niettemin stabiel ten opzichte van de eerste zes maanden.

Balans op orde
Van Lanschot voelt zich weer comfortabel met de balanspositie. De belangrijke Core Tier 1 ratio, kernkapitaal (eigen vermogen), bedroeg per 30 september 2010 9,3 procent, tegen nog 8,2 procent drie maanden geleden en 6,6 procent ultimo 2009.

Van Lanschot zegt klaar te zijn voor de nieuwe kapitaalseisen die voor banken gaat gelden, het zogenaamde Basel III. In het derde kwartaal is de bank met succes doorgegaan met de afbouw van risico's in de zakelijke portefeuille, kredieten aan ondernemers. Van Lanschot financiert haar kredietverlening voor liefst 81 procent met toevertrouwde middelen van cliënten.

Positief gestemd
Van Lanschot is positief over een verder herstel van de resultaten. Belangrijk element hierin zal een verder afname zijn van de toevoegingen aan de stroppenpot. Helaas geeft de bank niet prijs welke bedrag het in het derde kwartaal voor slechte kredieten opzij heeft moeten zetten. Herstel van de economie zal hiervoor cruciaal zijn.

Mocht het economisch herstel inderdaad verder doorzetten en het beursklimaat verbeteren dan durft de bank zelfs weer te denken aan winstniveaus van weleer. Hoe Van Lanschot dat op korte termijn denkt te realiseren is onduidelijk. Een fors herstel van de economie of aandelenmarkt wordt niet verwacht.

De bank stevent dit jaar af op een nettowinst van ruim 50 miljoen euro, wat nog altijd schril afsteekt tegen de 215 miljoen euro die in 2007 werd verdiend. Aan een concrete winstuitspraak waagt het bestuur zich niet. De onzekerheid is blijkbaar te groot.
Gerelateerde artikelen