VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accell trekt eindelijk richting het zuiden

Via een behoorlijk grote overname verwerft fietsfabrikant Accell direct een top drie positie in Italië en Turkije. Internationalisatie is belangrijk omdat de fietsverkopen in Nederland onder druk staan.

Vooral het laatste jaar werd duidelijk dat de fietsverkopen in Nederland onder druk staan en de groei bij het Friese Accell uit het buitenland moet komen.

Omdat Accell nog altijd voor ruim 40 procent afhankelijk is van de Nederlandse markt was een verdere internationalisatie vereist.

Overnames bleven lange tijd uit, vooral omdat de prijzen te hoog waren. De nu aangekondigde overname komt onverwacht, maar zeer gelegen. De trading update over het derde kwartaal maakt duidelijk dat de fietsverkopen wederom tegenvallen.

Wat wordt er gekocht
Accell was tot op heden alleen beperkt actief in Zuid-Europa via export. Nu dan eindelijk een positie ingenomen. Italië is natuurlijk een bekend fietsland met de Giro d’Italia. De Italiaan gebruikt de fiets veel voor recreatie, maar in toenemende mate voor gebruik in de stad.

De Turkse economie groeit en kent een toenemend gebruik en verkoop van fietsen. De Italiaanse fietsen worden deels geproduceerd in Turkije. Bianchi heeft het exclusieve recht Bianchi fietsen in Turkije te verkopen en is volledig onafhankelijk van het Italiaanse Bianchi.  

Accell koop het Turkse Bianchi Bisiklet en krijgt daarmee tegelijk de 50 procent deelneming van Bianchi in het Italiaanse bedrijf Atala in bezit. Accell is in gesprek met de investeerders die de andere 50 procent in Atala in bezit hebben. Bianchi verkoopt jaarlijks circa 250.000 fietsen wat een omzet geeft van circa 30 miljoen euro. Dat geeft een gemiddelde prijs per fiets van 120 euro, tegen 455 euro voor Accell.

Atala verkoopt ongeveer 125.000 fietsen en komt tot een jaaromzet van circa 31 miljoen euro. Dat is inclusief fietsonderdelen en accessoires en fitness. Accell lijkt daarmee af te wijken van haar eigen strategie vooral in het midden- en hogere segment van de markt actief te zijn.

CEO René Takens nuanceert dit. “Het gaat hier om gemiddelden en in Zuid-Europa ligt de prijs van een fiets nu eenmaal lager dan in Nederland of Duitsland”. Zowel Bianchi in Turkije als Atala in Italië beschikken over een sterk distributienetwerk van onafhankelijke fietsdealers. Dat is conform de werkwijze van Accell.

Takens ziet goede mogelijkheden de distributiekanalen in deze landen verder uit te nutten en de eigen kennis op het gebied van elektrische fietsen in te zetten. De Friese onderneming voegt met deze overname ruim 10 procent aan de concernomzet toe. Accell betaalt de nieuwe aanwinst uit bestaande kredietfaciliteiten.

De overnamesom is niet bekend gemaakt, maar de acquisitie draagt vanaf 2011 bij aan de winst per aandeel.

Trading update valt tegen
Hoewel Accell vasthoudt aan de eerder afgegeven verwachte winstgroei van 5-10 procent, valt de kwaliteit van de winstontwikkeling tegen. De fietsverkopen van Accell blijven dit jaar achter bij de verwachting van het management. Dat geldt voor de landen Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het weer speelt een negatieve rol, maar ook de afgenomen bereidheid van dealers voorraden aan te houden speelt Accell parten. Accell is hierdoor zelf met een hogere voorraad achtergebleven die tegen korting verkocht moet worden. Daarnaast maakt Accell gewag van hogere logistieke kosten en een zeer grillig verloop van valutakoersen. Deze extra kosten konden door de grote concurrentie niet volledig worden doorberekend. Margedruk dus.

Dat Accell de winstverwachting kan handhaven houdt verband met lagere rentelasten en een geringere belastingdruk. Ook een sterke resultaatverbetering bij het vorig jaar verliesgevend fitnessonderdeel zorgt voor een hoger resultaat. De kwaliteit van de nettowinst valt dus tegen. De overname is weer wel interessant voor de toekomst. 
Gerelateerde artikelen