VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Private equity vangt bot bij beursfonds Batenburg

Niet elke partij die op de deur klopt bij een beursfonds wordt met open armen ontvangen. Batenburg Beheer heeft een geïnteresseerde private equity-partij de deur gewezen.

Het is langere tijd stil geweest rondom private equity partijen, maar de laatste tijd roeren zij zich weer. Na de bieding van Gilde en Parcom op Gamma Holding is er een nieuw wapenfeit. 

Investeerder Nimbus wilde het kleine fonds Batenburg Beheer van de beurs halen.

Batenburg, actief in technische installatie en technische handel, maakt de naam van de partij waarmee gesproken is niet bekend. De onderneming heeft de voorgelegde propositie goed bestudeerd, maar zich niet kunnen vinden in de voorstellen die zijn gedaan.

Zo zou er onvoldoende duidelijkheid zijn gegeven over de gevolgen voor de werkgelegenheid en is Batenburg ook van mening dat de private equity partij te weinig kennis heeft van de technische installatiebusiness.

Bekende bezwaren
Het zijn de bekende bezwaren van bestuursleden tegen private equity. Zij vergeten daarbij vaak dat private equity niet voor niets aanklopt. Veelal is de koper van mening dat er meer waarde uit het bedrijf te halen valt.

Bij Batenburg lijkt dat zeker het geval. De marge van de installatiebedrijven (circa tweederde van de omzet) kwam bij de halfjaarcijfers 2010 niet verder dan iets meer dan 1 procent tegen circa 6 procent voor Imtech. Ruimte genoeg dus voor winstverbetering, zou je zeggen. De technische handel van Batenburg draait wel sterk en genereert marges van wel 10 procent.

Beurskoers te hoog?
Ondanks alle mooie verhalen over werkgelegenheid, lijkt het grootste struikelblok bij de gesprekken toch het feit dat de bieder een te geringe premie heeft geboden boven de beurskoers.

Batenburg heeft het bod voorgelegd aan haar grootaandeelhouders, maar zij hebben aangegeven de bieding niet te zullen steunen. Batenburg heeft hierop de gesprekken afgebroken.

Probleem is dat door de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel (free float circa 20 procent)de beurskoers niet overdreven laag is. Vanuit het oogpunt van de bieder wel begrijpelijk dat deze slechts een geringe premie bood.

Batenburg zal over 2010 circa 4 miljoen euro nettowinst hebben geboekt, gelijk aan circa 1,65 euro per aandeel. De huidige koers van 22,20 geeft dan een koers-winstverhouding van 13,4.

Dit jaar zou de winst per aandeel zeker rond de 2 euro moeten kunnen uitkomen, maar dan nog bedraagt de koers-winstverhouding 11, vergelijkbaar met de waardering van het veel grotere en succesvollere Imtech. Om de resultaten van de technische installatietak van Batenburg structureel naar hogere niveaus te brengen is meer nodig.

Zelfstandig verder
Batenburg laat weten zelfstandig uitstekend in staat te zijn haar groeiambities te realiseren. Dat mag zo zijn, Batenburg ligt juist stevig onder vuur van enkele van haar grootaandeelhouders.

Met name de Amsterdamse investeringsmaatschappij Monolith met 10 procent van de aandelen roert zich. Zij verwijten de directie juist te weinig ambitieus te zijn en dat de resultaten sterk te wensen overlaten.

Andere kritiek van de aandeelhouders betreft de beperkte transparantie van het bedrijf. De gang van zaken bij het van dochter IJsselmuiden is daar een goed voorbeeld van.

De laatste berichten hierover zouden zijn dat de directie de zaak met de curator minnelijk probeert te regelen. De geringe transparantie werkt niet bevorderlijk voor een hogere winstgevendheid.

Vervolg?
Onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Mogelijk dat dezelfde of nog een andere partij op staat die meer over heeft voor het bedrijf. De te geringe premie die de private equity partij wil bieden zou zowel de directie als de grootaandeelhouder in ieder geval iets moeten zeggen. Er is werk aan de winkel bij Batenburg!

Waar rook is is vuur denken beleggers en zetten het aandeel ruim 3 procent hoger op het bericht. Ook een afgeketste overname kan dus voor koersstijging zorgen. SNS draagt nog een steentje bij door te initiëren dat er wellicht nog een hoger bod komt en dat de directie er goed aan heeft gedaan de bieding af te wijzen.
Gerelateerde artikelen