VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verhoging winstverwachting komt directie Batenburg zeer gelegen

Wie Batenburg nauw volgt voelt de lading in de gekozen woorden richting opstandige aandeelhouders. De directie verhoogt de winstverwachting, maar rept geen woord over een voorziening inzake mogelijke faillissementsfraude.

“Door een buitengewoon goed verlopen vierde kwartaal in 2010 komt de nettowinst van Batenburg over heel 2010 fors hoger uit dan de nettowinst van 3,1 miljoen euro in 2009”, aldus de directie.

Waar het technische handel – en installatiebedrijf eerder nog uitging van een winst van ten minste 3,8 miljoen euro, zal dat nu zeker 4,5 miljoen euro bedragen. Per aandeel scheelt dat twee dubbeltjes tot minimaal circa 1,86 euro.

Het is de vraag of Batenburg in het verleden ook met een dergelijk tussentijds bericht naar buiten was gekomen. Nooit eerder publiceerde het bedrijf namelijk separaat voortijdig jaarcijfers.

Het bericht lijkt meer een sneer naar de opstandige aandeelhouders die vinden dat het beursfonds ondermaats presteert. De directie zal in de hogere winst haar gelijk zien dat het onlangs een bieding van een private equity partij afwees. Lang niet alle aandeelhouders waren het daar mee eens. Zo heeft investeerder Monolith (10 procentbelang) laten weten mogelijk op het bod te zijn ingegaan. Monolith is door de directie van Batenburg echter niet gepolst.

Voorziening?
Batenburg mag dan wel de winstprognose hebben verhoogd. Net als bij de halfjaarcijfers wordt er wederom met geen woord gesproken over een eventuele voorziening inzake de vermeende faillissementsfraude die het heeft gepleegd bij dochterbedrijf IJsselmuiden.

In de media liet directievoorzitter Peter van der Linden afgelopen zomer desgevraagd weten dat de “afwikkeling van IJsselmuiden in de winstprognose verwerkt zit”. Wat hij daar precies mee bedoelde bleef onduidelijk.

Volgens de curator zou de directie van Batenburg vlak voor het teloor gaan van het dochterbedrijf 475.000 euro uit het bedrijf hebben onttrokken en daarmee andere schuldeisers hebben benadeeld. Batenburg heeft intussen al wel een bedrag van 125.000 euro aan de curator overgemaakt, maar ontkent de rest van de claim


De laatste berichten hieromtrent zijn dat de directie de zaak met de curator minnelijk probeert te schikken. Daar hoort dus een bedrag bij, wat ten koste gaat van de winst. De door de curator genoemde 475.000 euro is precair genoeg net ongeveer het bedrag waarmee de winstprognose is opgekrikt.

Verder hangt het bedrijf nog een claim van 1,7 miljoen euro boven het hooft van een projectontwikkelaar wegens het door Batenburg plotseling niet door laten gaan van een nieuwbouwproject. Ook hierover geen woord meer

Geen bewijs
Allemaal leuk dus dat Batenburg zo’n goed vierde kwartaal achter de rug heeft, het persbericht hieromtrent benadrukt eigenlijk alleen maar hoe ontransparant het bedrijf is. Grote kans dat de hogere winstgevendheid niets zal veranderen aan het standpunt van de opstandige aandeelhouders.

Batenburg schets zelf het beeld dat de winstsprong vooral tot stand is gekomen door kortlopende projecten. Van structurele verbeteringen is dan ook nog geen sprake. En dat is hard nodig, want de winstgevendheid van de installatiebedrijven van Batenburg blijft fors achter bij die van bijvoorbeeld Imtech. Om het woord fors nog maar eens te gebruiken.
Gerelateerde artikelen