VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ArcelorMittal gewild na opbeurende geluiden over staalmarkt

Staalconcern ArcelorMittal heeft beleggers eindelijk weer eens positief verrast. Zowel de cijfers over het vierde kwartaal als de vooruitzichten zijn bovenverwachting. Aan harde uitspraken over geheel het jaar waagt het concern zich niet.

ArcelorMittal heeft in haar nog korte beursbestaan regelmatig teleurgesteld. Dit keer is dat anders. Analisten zijn over het algemeen goed te spreken over de resultaten en de vooruitzichten voor het eerste kwartaal 2011.

Aperam en ArcelorMittal hebben samen een gewicht van circa 8 procent in de AEX.  ArcelorMittal wint bijna 4 procent, Aperam noteert 1 procent hoger.

Cijfers boven verwachting
Op een 19 procent hogere omzet van 20,7 miljard dollar boekte de Indiase staalgigant over het vierde kwartaal 2010 een bedrijfsresultaat (ebitda) van 1,85 miljard dollar. Dit cijfer is exclusief de cijfers van Aperam. Het bedrijfsresultaat is minder dan de 2 miljard het jaar ervoor, maar analisten waren gemiddeld uitgegaan van 1,65 miljard dollar. Het feitelijke cijfer ligt ook aan de bovenkant van de door ArcelorMittal afgegeven range van 1,5-1,9 miljard dollar.

Geheel 2010 bracht een bedrijfsresultaat van 8,5 miljard dollar, een stijging van 52 procent vergeleken met het zwakke 2009.

Helemaal onderaan de streep prijkt een nettokwartaalverlies van 780 miljoen dollar, tegen nog een plus van 1,1 miljard een jaar geleden. Dit verlies kan worden toegeschreven aan gemaakte kosten voor de afsplitsing van de roestvrijstaaldivisie Aperam. Voor de afsplitsing moest er nogal wat afgewaardeerd worden. Verder is er sprake van een aanzienlijk valutaverlies van 494 miljoen dollar.

Aperam heeft op pro forma basis, alsof het bedrijf vorig jaar al apart stond, over geheel 2010 een nettowinst van 128 miljoen geboekt, tegen nog een verlies van 150 miljoen over 2009. Het bedrijfsresultaat daalde in het vierde kwartaal van 66 miljoen dollar tot 22 miljoen dollar.


Positieve vooruitzichten
De cijfers over het afgelopen kwartaal van met name Arcelor Mittal zijn gunstig, maar beleggers smullen vooral van het feit dat de verbetering van de marktomstandigheden voorlopig doorzet. Het concern voorziet dit jaar een stijging van de staalvraag van 6,5-7 procent. Daardoor kan het vuurtje onder de staalovens weer wat verder worden opgestookt. De bezetting van de productiecapaciteit zal naar verwachting toenemen van 69 procent in het vierde kwartaal 2010 tot circa 76 procent dit kwartaal.

Vanwege de verwachte toename van de staalvraag verwacht ArcelorMittal de snel duurder wordende grondstoffen als schroot, kolen en ijzererts in de eindprijzen te kunnen doorberekenen.

De hogere bezettingsgraad en de toegenomen pricing power moet over het eerste kwartaal 2011 een bedrijfsresultaat van 2-2,5 miljard dollar opleveren.


Aan een concrete jaarprognose waagt Mittal zich niet. Mittal kijkt wel beter uit. Ook het afgelopen jaar hebben we gezien dat de vraag naar staal ineens weer kan afnemen. Verder is het niet geheel duidelijk in welke mate de duurdere grondstofprijzen doorberekend kunnen worden. Zakt de vraag wat weg dan wordt dat natuurlijk een stuk moeilijker. “Geheel 2011 wordt wel beter dan 2010”, aldus CEO Lakshmi Mittal.

Ook voor Aperam is sprake van betere marktomstandigheden. Door meer afzet en betere prijzen zal het bedrijfsresultaat naar verwachting in het eerste kwartaal een sterke stijging laten zien. Dat mag ook wel na de forse terugval het afgelopen kwartaal.

Dividend stabiel
Waarschijnlijk vanwege het toch volatiele karakter van de business wordt de betere gang van zaken niet weerspiegeld in een hoger dividend. Op de volgende aandeelhoudersvergadering zal worden voorgesteld het dividend ook het komende jaar stabiel te houden op 0,75 dollar per aandeel per jaar, uit te betalen in vier kwartaalstortingen van 0,1875. Het afgesplitste Aperam zal voorlopig geen dividend uitkeren. 

Baffinland
ArcelorMittal wil minder afhankelijk worden van de volatiele grondstofprijzen en zet daarom meer in op eigen mijnbouwactiviteiten. Het concern streeft naar een eigen ijzertsproductie van 100 miljoen ton in 2015. Dat is exclusief de productiecapaciteit van het Canadese ijzerertsbedrijf  Baffinland.  Voor dit jaar ligt het doel op een groei van 10 procent tot circa 75 miljoen ton.
Gerelateerde artikelen