VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DSM alert op verder stijgende energie- en grondstofprijzen

DSM is positief over 2011, maar waakt voor aanhoudend stijgende prijzen van energie en grondstoffen. De vierdekwartaalcijfers tonen opnieuw aan dat deze niet altijd volledig kunnen worden doorberekend.

Met trots meldt DSM dat het de eigen strategische Vision 2010 met succes heeft afgerond. De geformuleerde financiële doelstellingen voor 2013 blijven onverminderd staan, maar een concrete winstprognose voor dit jaar ontbreekt helaas, waarschijnlijk vanwege de onzekerheid over de eigen pricing power.

Cijfers in lijn
De jaarcijfers van de activiteiten waar het concern mee door gaat zijn op recordniveaus uitgekomen en liggen over het algemeen in lijn met de verwachtingen in de markt.

De netto-omzet van de doorlopende activiteiten steeg over geheel 2010 met 22 procent tot 8.176 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam met 74 procent toe tot 752 miljoen euro.
De autonome omzetgroei bedroeg 4 procent.

Enige smet op het blazoen is het bij lange na niet halen van de beoogde winstmarge bij Performance Materials (kunsthars en plastic) en Pharma.

Performance Materials werd geraakt door de economische teruggang. In het vierde kwartaal 2010 stonden de marges sterker dan voorzien onder druk onder invloed van de snel stijgende grondstofprijzen.

De Pharma tak presteerde in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht, maar blijft hinder ondervinden van een geringe vraag van farmaceutische ondernemingen, vertraagde goedkeuringsprocedures en het wegvallen van enkele grote contracten.

Positief over 2011
Zonder dus concreet te worden laat DSM zich onverminderd positief uit over 2011. Het concern profiteert van de aantrekkende wereldeconomie met China voorop. Daar staat dus tegenover dat de prijzen van energie- en grondstoffen naar verwachting blijven stijgen. Het concern zegt actief te streven deze te compenseren door middel van prijsverhogingen.

In welke mate DSM daar in zal slagen is een kwestie van afwachten. Het stevige dividendvoorstel van 1,35 per aandeel (+12,5 procent) moet in ieder geval de indruk wekken dat het concern vertrouwen heeft in de eigen pricing power.

Afgelopen september sprak de onderneming nog over een dividend van 1,30 euro per aandeel. DSM heeft overigens al een interim-dividend uitgekeerd van 40 cent. Het streven blijft het dividend in de komende jaren verder op te trekken tot ten minste 1,50 euro per aandeel.

Voor het grootste cluster Nutrition verwacht DSM ongeveer gelijke marktomstandigheden als in 2010. Martek zal hier naar verwachting een positieve bijdrage leveren.

Performance Materials stelde het afgelopen jaar teleur wat winstgevendheid betreft, maar ook hier verbeteren de eindmarkten. Opvallend dat DSM zelfs de eerste tekenen van een verbetering van de bouwsector constateert. Het onderdeel Polymer Intermediates zal de uistekende resultaten van afgelopen jaar kunnen voortzetten.

DSM spreekt zijn vertrouwen uit dat de ebitda-doelstelling voor 2013 van 1,4 miljard euro- 1,6 miljard euro zal worden behaald. Het afgelopen jaar kwam het voor afschrijvingen en amortisatie gecorrigeerde bedrijfsresultaat uit op 1.161 miljoen. Het rendement op het geïnvesteerde vermogen zal boven de 15 procent uitkomen.

Tegen 2015 dient de omzet uit China te zijn verdubbeld tot meer dan 3 miljard Amerikaanse dollar. De omzet uit China zal daardoor richting een vijfde van de concernomzet gaan.

Acquisities
Nu het nieuwe DSM staat kan het voormalige chemieconcern zich nu volledig richten op groei in de focusgebieden biotechnologie, hoogwaardige materialen en vitaminen.

De overname van Martek BioSciences is een eerste stap en er zullen dus nog meer acquisities volgen.

Financieel staat DSM er uitstekend voor met een nettoschuld van slechts 108 miljoen euro. Dat biedt dus ruimte voor zowel investeringen al een goed dividend.

Ondanks al het optimisme nemen beleggers toch winst op het aandeel. Dat kan te maken hebben met de zorgen die DSM heeft geuit over de stijgende grondstofprijzen dan wel met het ontbreken van een concrete winstprognose voor dit jaar.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen