VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aalberts Industries ziet oude tijden herleven

Als er een bedrijf is dat supersnel hersteld is van de crisis dan is het wel Aalberts Industries. De onderneming kreeg een ferme tik, maar toont opvallend veel veerkracht. Dat wordt door beleggers gewaardeerd.

In 2009 zag Aalberts Industries de nettowinst halveren. Precies een jaar later staat het oude winstniveau al weer in de boeken en voor dit jaar wordt een verdere winstgroei voorzien.

De grote beweeglijkheid van het resultaat zegt misschien iets over de conjunctuurgevoeligheid van het bedrijf, maar illustreert vooral de herstelkracht.

Aalberts publiceerde een sterk jaarbericht en wist de hoge verwachtingen van analisten zelfs nog iets te overtreffen. Waar op een winstverdubbeling werd gerekend, wist Aalberts het nettoresultaat met 116 procent op te schroeven tot 117,3 miljoen euro (1,10 euro per aandeel).

De omzet dikte het afgelopen jaar met 20 procent aan tot 1.683 miljoen. De groei komt voor 12 procentpunt autonoom tot stand. Het bedrijfsresultaat steeg met 82 procent tot 179,9 miljoen, waarmee de operationele marge is uitgekomen op 10,7 procent (2009: 7,0 procent).

Aalberst komt weer aardig in de richting van de marges van rond de 11,5 procent die het in de pré-crisis jaren boekte. Voorgesteld wordt een dividend van 28 cent per aandeel uit te betalen. Ook daarmee zijn de oude tijden weer vrijwel terug.

Verschillen per divisie
Het herstel bij Aalberts wordt breed gedragen, maar zoals verwacht is het herstel bij de kleinste divisie Industrial Services vanwege de grootste conjunctuurgevoeligheid het sterkst.

Aalberts profiteert hier van de positieve ontwikkelingen op de markten voor chips, automotive en precisiebouwmachines.

De omzet steeg bij dit bedrijfsonderdeel grotendeels autonoom met 29 procent tot 464,8 miljoen, terwijl de operationele marge op 12,5 procent uitkwam. Een dergelijk niveau van winstgevendheid heeft Aalberts de afgelopen tien jaar niet gehaald.

De andere divisie Flow Control boekte een omzetgroei van 17 procent tot 1.218 miljoen. De autonome toename bedroeg 7,5 procent. Aalberts beschikt hier over een compleet productportfolio voor vloeistof- en gastransport voor woningen, kantoren, zonne-energie, stadsverwarming en de bier- en softdrinkindustrie.

De operationele marge bij Flow Control bleef stabiel op 10 procent. Het ontbreken van margeherstel komt door de consolidatie van de winstgevende Amerikaanse speler Conbranco die voor zes maanden in de cijfers is opgenomen.

Wat de autonome margeontwikkeling van Aalberts in haar grootste divisie is wordt niet vermeld, maar aangenomen mag worden dat deze behoorlijk is gestegen. De woningnieuwbouw en gebouwenmarkt bleef op een laag niveau, maar in de overige markten was sprake van een positieve ontwikkeling. Met name in het Midden-Oosten had Aalberts flink meer werk.

Herstel zet door
CEO Jan Aalberts laat weten onverminderd vast te houden aan de bestaande strategie. De focus blijft op kostenbeheersing, uitbouw van de commerciële slagkracht en innovatie. Dat moet dit jaar leiden tot een verdere verbetering van de winst per aandeel.

Alles weer bijna op het oude niveau bij Aalberts Industries, behalve de beurskoers die nog ver verwijderd is van de topniveaus van boven de 21 euro. Om daar weer te komen zal de onderneming weer moeten bouwen aan een track record van winstgroei.

Ander nieuws betrof dat het Europese Hof op 24 maart uitspraak zal doen in een kartelzaak waarin Aalberts Industries is betrokken. De opgelegde boete bedraagt 100,8 miljoen euro. Aalberts heeft hiervoor geen voorziening getroffen. Met een eigen vermogen van 746 miljoen op een balanstotaal van bijna 1,8 miljard kan Aalberts de boete aan.
Gerelateerde artikelen