VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Triodos voor de rechter, de schuldenberg bij AkzoNobel en wegduikende bestuurders bij een online aandeelhoudersvergadering. De ontwikkelingen rond beurs en beleggen gaan razendsnel. De VEB mengt zich actief in discussies en geschillen om de belangen van beleggers zo goed mogelijk te behartigen. Een overzicht van VEB-uitspraken en stellingnames in de afgelopen maand.

Uitgebreide verslagen in de media over het conflict tussen de Triodos Bank en teleurgestelde certificaathouders. Al twee jaar kunnen beleggers in Triodos Bank nauwelijks bij het door hen ingelegde geld. Dat is het gevolg van het besluit van Triodos om het interne handelssysteem voor certificaten plat te leggen. Als het vanaf medio 2023 weer mogelijk zal zijn om Triodos-certificaten te verhandelen, dreigt een fors koersverlies.

Een groep van 2000 certificaathouders stapte daarom naar de rechter. Op 22 december diende deze zaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) en de VEB willen gezamenlijk middels een enquêteverzoek openheid afdwingen van de Triodos-top over de gang van zaken rond de certificaten. In het FD verscheen een uitgebreid artikel over de achtergronden van de rechtszaak alsmede een verslag van het verloop van de zitting. Ook de Volkskrant en Quote schreven over de zaak.

Aandeelhoudersvergadering: fysiek graag!
De VEB is fel gekant tegen het louter digitaal houden van aandeelhoudersvergaderingen (ava’s). In de ogen van de VEB bieden online ava’s teveel mogelijkheden voor bestuurders om weg te duiken voor lastige vragen en kritiek van aandeelhouders. Een voorbeeld daarvan in De Telegraaf: “Een dieptepunt was de onlangs gehouden vergadering van Flow Traders, die slechts een half uur duurde. En dat terwijl er bij dit handelsbedrijf veel aan de hand is.”

Philips: verwijt blijft staan
Eind december meldde Philips, op grond van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar zijn apneu-apparaten, dat het gebruik van de eerste generatie Dreamstation-apparaten waarschijnlijk niet leidt tot merkbare gezondheidsschade. In een reactie in het FD noemde VEB-directeur Gerben Everts deze resultaten “bemoedigend voor patiënten.” Ze hebben volgens hem echter geen effect op de lopende claim van de VEB. “Het blijft zo dat we vinden dat Philips beleggers onvolledig, onjuist en niet tijdig heeft geïnformeerd.” Daar komt bij, aldus Everts, dat de Amerikaanse toezichthouder FDA nog altijd tot een andere oordeel kan komen: “Het oordeel van de FDA zal uiteindelijk veelzeggender zijn dan dit rapport. Voor ons is de FDA leidend.”

Het AD neemt de apneu-affaire als aanleiding voor een uitgebreide analyse. Is Philips nog wel een bedrijf om trots op te zijn? Errol Keyner, adjunct-directeur van de VEB, levert in dat artikel kritiek op de kwaliteitscontrole: “Een goed plan is wat anders dan een goede uitvoering. Dat heeft Philips extreem slecht gedaan: met name de kwaliteitscontrole: al jarenlang wisten ze in de fabriek dat er fouten zaten in hun slaapapneu-apparaten, maar die geluiden bereikten de top nooit.’’

AkzoNobel: schuldenberg
Bij AkzoNobel staat sinds 1 november 2022 de nieuwe ceo Grégoire Poux-Guillaume aan het roer. In het FD benoemt Jasper Jansen, hoofdeconoom van de VEB, een aantal van de problemen waar de verf- en chemiegigant mee kampt. Zo is de schuldpositie van 3,4 keer de ebitda in de ogen van Jansen “erg hoog voor een cyclisch bedrijf als Akzo Nobel.”

Aalberts: rendement verbeterd
Positiever is Jansen over de prestaties van Aalberts-ceo Wim Pelsma, die in december -enigszins verrassend- zijn vertrek aankondigde bij de industriële toeleverancier. Jansen: “Onder zijn bewind is vooral het rendement op de investeringen sterk verbeterd. Dat was een belangrijk onderdeel van de strategie waar hij op heeft geleverd.”

Brallende beleggers
In zijn maandelijkse column in De Telegraaf spreekt Gerben Everts het vermoeden uit dat ministers en Kamerleden een nogal stereotiep beeld hebben van beleggers: “Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat zij beleggers zien als corpulente brallers die zich met een glas wijn behaaglijk naast de open haard hebben genesteld en ’hardwerkende Nederlanders’ uitleggen dat water ook goed smaakt. De waarheid is volstrekt anders. Steeds meer Nederlanders beleggen actief in ondernemingen die de economie laten draaien, waarbij duurzaamheid centraal komt te staan en echte banen gecreëerd worden.”

Exor: misplaatste loyaliteit
In de Volkskrant een uitgebreid artikel over Exor, de holding van de Fiat-familie Agnelli die dit jaar verkaste van de Italiaanse beurs naar een notering aan het Damrak. De VEB uitte kritiek op de constructie met loyaliteitsaandelen waarbij met name de Agnelli-aandeelhouders meer zeggenschap hebben dan die van andere beleggers. Iets wat niet rijmt met het principe one share, one vote.
Gerelateerde artikelen