VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg paait kritische aandeelhouder met jubileumdividend

Batenburg probeert zich te ontdoen van de druk van activistische aandeelhouders. Het beursgenoteerde installatiebedrijf zet de eigen historie in om beleggers te fêteren. En terug te keren naar ‘business as usual.'

De directie van technische handel- en installatiebedrijf Batenburg blijkt wel degelijk gevoelig voor de druk die met name de Amsterdamse investeerder Monolith op het bedrijf uitoefent.

Met een fors jubileumdividend en een nieuwe groeistrategie hoopt het beursfonds dat de rust wederkeert en het ‘old-boys network' in stand kan blijven.

Voor Monolith was de maat vol toen de directie van Batenburg, met goedkeuring van de grootaandeelhouder Van Puijenbroek, zomaar een bod van private equity partij Nimbus afwees. Monolith liet weten wel oren te hebben gehad naar het bod van Nimbus, maar werd hiervoor niet gepolst.

Batenburg probeerde aanvankelijk de kritiek te stommen door met een tussentijdse verhoging van de winstverwachting te komen. Dat bleek niet het geval. Monolith zocht de pers op en dreigde met het bijeenroepen van een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering.

Jubileumdividend
Bij de publicatie van de voorlopige jaarcijfers laat Batenburg weten een extra dividend van 2,50 per aandeel te willen uitkeren. Dit in verband met het 100 jarige bestaan van de onderneming in 2011. Dit bedrag komt bovenop het reguliere dividend van 1,00 euro per aandeel. Daarmee komt het totale dividendvoorstel op 3,50 euro per aandeel uit, gelijk aan circa 14 procent van de beurswaarde.

Groeiplan stelt weinig voor
Verder komt Batenburg met een groeiplan voor de periode 2011-2015. Kern is dat het bedrijf zelfstandig een versnelde groei wil realiseren. In 2015 dient de omzet 200 miljoen euro te bedragen, waarop een nettorendement van 4 procent behaald dient te worden.

Over 2010 behaalde Batenburg een omzet van 143,2 miljoen euro en rendeerde de nettowinst van 4,7 miljoen (1,94 euro per aandeel) 3,3 procent.

Het groeiplan lijkt heel wat, maar feitelijk wijkt het niet veel af van de financiële doelstellingen die het bedrijf al had. De omzetdoelstelling impliceert een jaarlijkse groei van 7 procent, terwijl Batenburg al minimaal 5 procent groei nastreefde. De rendementseis van 4 procent is ongewijzigd en dat geldt ook voor de solvabiliteitseis van minimaal 40 procent

Wel benadrukt Batenburg daadwerkelijk scherper aan de wind te willen zeilen, wat op zich al voor een hoger nettorendement moet zorgen. De uitkering van het jubilieumdividend is een stap in de goede richting, maar staat wel haaks op het feit dat de directie meent zelfstandig de onderneming rendabel te kunnen laten groeien.

Old boys network
Duidelijk is in ieder geval dat de directie en commissarissen van Batenburg met deze acties ongestoord verder willen regeren. Dat blijkt ook wel uit het feit dat president-commissaris Geert Wirken weer opgaat voor herbenoeming.

Wirken zit al sinds 1995 in de raad van commissarissen bij Batenburg en wordt door de activistische aandeelhouders zo'n beetje als spil van alle problemen gezien.

Monolith had via de media al laten weten tegen herbenoeming van Wirken te zijn. Batenburg gaat daarmee toch de confrontatie aan, maar zal stiekem hopen dat Monolith en mogelijk enkele andere grootaandeelhouders door de jubileumuitkering weer zoet in hun stoeltje gaan zitten.

Wat nu?
In ieder geval is de beurskoers van Batenburg in ruim één maand tijd sinds de publieke afwijzing van Nimbus met 25 procent gestegen. Wat dat betreft komt de vermeende onderwaardering er toch nog uit. De handelsvolumes blijven echter beperkt, waardoor het voor grootaandeelhouders als Monlith onmogelijk blijft haar belang via de beurs te verkopen.

Goede kans dat Monolith nadere informatie wil over de gang van zaken rond Nimbus. Verder dient er opheldering te komen over het faillissement van voormalig dochterbedrijf IJsselmuiden alsmede over een claim van liefst 1,7 miljoen die een projectontwikkelaar tegen het beursfonds heeft ingediend.

Kritiekpunten als gebrekkige aansturing en transparantie zullen blijven bestaan als er alle poppetjes bij Batenburg blijven zitten. En veel ambitieuzer is het bedrijf er ook niet op geworden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders staat voor 20 mei op de agenda.
Gerelateerde artikelen