VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB doet aangifte tegen bestuurders en commissarissen InnoConcepts

De VEB doet aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen het voormalig bestuur en de commissarissen van InnoConcepts.

De aangifte richt zich vooral tegen InnoConcepts-oprichter, bestuursvoorzitter en later commissaris Fred Langerak en zijn rechterhand Peter Teerlink wegens oplichting en valsheid in geschrifte.

De VEB heeft daarnaast namens beleggers de voormalige beleidsbepalers persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Uit het van curator Louis Deterink blijkt dat InnoConcepts beleggers jarenlang stelselmatig heeft benadeeld en misleidende informatie heeft verstrekt.

Deterink heeft sterke aanwijzingen dat drie voormalige beleidsbepalers, zichzelf de Trojka noemend, voor vele miljoenen hebben gefraudeerd. Beleggers in InnoConcepts zijn daardoor voor miljoenen euro's gedupeerd.

List en bedrog
Curator Deterink laat in zijn onderzoeksverslag weinig onduidelijkheid bestaan over zijn bevindingen tot nu toe. "Bij de curator is het vermoeden gerezen dat een aantal ex-bestuurders zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen c.q. belangenverstrengeling met als doel het onttrekken van geld aan het InnoConcepts-concern ten voordele van vennootschappen buiten InnoConcepts waar zij persoonlijk direct of indirect mee verbonden waren.'

De curator heeft in ieder geval twee ‘verdachte' transacties op de korrel. Het gaat onder andere om een ‘sale en lease back' transactie van matrijzen waardoor InnoConcepts 7,9 miljoen euro inkomsten misliep.

Naar nu blijkt, verkocht dit bedrijf een van de machines aan I-Pac voor 1,3 miljoen euro, terwijl deze eerder in China via een vennootschap van een van de leden van de Trojka voor 120 duizend euro was aangeschaft.

Via een andere constructie kocht InnoConcepts-dochter I-Pac een hoeveelheid machines en matrijzen voor 8,2 miljoen euro, maar kreeg zij slechts één machine geleverd.

De Trojka-leden hebben hierdoor vermoedelijk gezamenlijk een financieel voordeel genoten van ongeveer 20 miljoen euro. In oktober 2010 deed het toenmalig nieuwe management en commissarissen van InnoConcepts al aangifte bij het OM. Voor zover bekend heeft het OM daarop nog geen actie ondernomen.

Vraagtekens bij rol ING en Deloitte
De VEB zet tevens vraagtekens bij de rol van huisbankier ING en controlerend accountant Deloitte. De ellende bij InnoConcepts is onder hun ogen ontstaan. Zij hebben niet kenbaar gemaakt daar iets tegen te hebben ondernomen.
Gerelateerde artikelen