VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accell erg afhankelijk van overnames

De rek in verkoop is er bij fietsfabrikant Accell zo goed als uit. Groei moet komen van (nieuwe) overnames. En dat blijft een riskante zaak.

Het Friese groeiverhaal van fietsenmaker Accell lijkt een beetje op zijn einde te komen. In 2010 steeg de omzet nog maar met 1 procent tot 577,2 miljoen euro.

Die summiere stijging is te danken aan twee overnames afgelopen jaar. Zonder hun inbreng was er zelfs een daling van 1 procent.

Overnemen is het devies, ook in 2011. Dat zal moeilijker worden. De mooiste keuzes, naar Accells inzicht, heeft het bedrijf al eerder uit de markt gevist. De spoeling is dus dunner en dat maakt (succesvol) acquireren lastiger.

Omzetkrimp
Vooral in Nederland, goed voor ongeveer 40 procent van de omzet, was de krimp met 5 procent sterk. Oorzaak? "Het weer", volgens Accell-topman Rene Takens. Maar niet alleen de (strenge) ook veranderde regelgeving voor bedrijfsfietsen speelt het bedrijf parten.

De fiscus zal in de nabije toekomst minder meebetalen aan bedrijfsfietsen, waardoor deze minder afgenomen zullen worden. Accell wist afgelopen jaar al minder ‘zakelijke' fietsen te slijten, een verdere daling wordt ingecalculeerd.
De groei lijkt voornamelijk te komen uit het buitenland ( onder andere Scandinavië en Duitsland), en dan voornamelijk door de overnames die hier werden gedaan.

De recente acquisitie van het Turkse Bianchi Bisiklet (Accell Bisiklet) en de 50 procent deelneming in het Italiaanse Atala moeten ook voor groei gaan zorgen.

Takens maakt er geen geheim dat hij door wil pakken. ‘Verder toename van schaalgrote is belangrijk om voordelen te behalen bij inkoop, productie, ontwikkeling en marketing. Accell Groep zal ook in 2011 actief zoeken naar overnames die passen binnen het profiel en de merkenportfolio van de groep', aldus het jaarbericht.

Marge ook omlaag
Meer schaalgrote kan ook helpen om de operationele marge (winst voor rentelasten en belastingen) druk op de marges een halt toe te roepen. De marge daalde van 8,7 procent in 2009 tot 8 procent vorig jaar.

De stijging van inputkosten, denk bijvoorbeeld aan transport- en grondstofkosten, konden maar gedeeltelijk worden doorberekend aan de klant. Een groter Accell zou bijvoorbeeld makkelijker hogere prijzen in rekening brengen en beter onderhandelen over prijzen van ‘inputfactoren'.

Veel voorraden
Een ander punt van zorg is zichtbaar in het kasstroom overzicht. De operationele kasstroom, zeg maar het geld dat werkelijk binnenkomt met uitvoering van de operationele activiteiten (verkoop van fietsen), daalt van ruim 39 miljoen euro in 2009 tot 3,2 miljoen euro ultimo 2010.

Reden is de geëxplodeerde fietsenvoorraad ter waarde van 1,2 miljoen euro in 2009 tot ruim 37 miljoen euro in 2011. Het verschil, een kleine 36 miljoen euro, bestaat uit cashgeld dat geïnvesteerd is, of ´vast zit´, in deze voorraden. De voorraadtoename was onder andere het gevolg van een lager dan verwachte omzet in het vierde kwartaal en een kostprijsstijging van de fietsen.

Trek van de gemarginaliseerde operationele kasstroom de gemaakte investeringen (4,4 miljoen euro) af, en er blijft een negatief bedrag over voor aandeelhouders (1,1 miljoen euro) om te verdelen.
Hoewel het doel natuurlijk is om deze voorraden fietsen om te zetten in cash, is het de vraag of dit, gezien de lastige marktomstandigheden, niet tegen aanzienlijke kortingen zal gaan gebeuren.
Gerelateerde artikelen