VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ballast Nedam houdt zich goed staande in aanhoudend slechte bouwmarkt

Net als BAM en Heijmans weet ook Ballast Nedam in positieve zin te verrassen bij de jaarcijferpublicatie. Hosanna is het allemaal nog lang niet. Voor dit jaar voorziet Ballast Nedam een vlakke winstontwikkeling.

CEO Theo Bruijninckx toont zich tevreden over de resultaten van de bouwer. De bestuursvoorzitter is met name blij met de ontwikkeling van het orderboek. In het vierde kwartaal wist de bouwer enkele grote opdrachten in de wacht te slepen.

Het orderboek bedraagt ruim 1,8 miljard euro en heeft daarmee ongeveer dezelfde omvang als een jaar geleden. Het huidige orderboek bevat wel meer lange termijn opdrachten wat meer stabiliteit biedt aan de resultaten in een slechte markt.

Jaarcijfers
Ballast Nedam boekte op een fractioneel lagere omzet van 1.359 miljoen euro een bedrijfsresultaat van 18 miljoen euro (2009: 17 miljoen euro). Dat mag als een goede prestatie worden gezien omdat het marktvolume met 10 procent daalde en er daardoor meer concurrentie en prijsdruk heerste voor nieuwe projecten.

Medio december had de bouwer uit Nieuwegein de verwachting omtrent het bedrijfsresultaat opgekrikt van 10-15 miljoen euro tot een range van 15-20 miljoen euro. De opwaartse bijstelling hing vooral samen met betere uitkomsten van lopende claimzaken. Nadere uitwerking hiervan ontbreekt. De operationele marge van 1,4 procent (2009: 1,2 procent) is echter nog altijd bedroevend te noemen.

Onderaan de streep is een nettoresultaat geboekt van 7 miljoen euro (0,73 euro per aandeel), tegen 6 miljoen euro het jaar ervoor. Analisten waren gemiddeld van een nettowinst van 5 miljoen euro uitgegaan. De bouwer stelt voor de helft van de winst uit te keren, wat neerkomt op een dividend van 0,36 per aandeel.

Bouw & ontwikkeling valt mee
Grootste meevaller vormt de divisie Bouw & Ontwikkeling die een ten opzichte van 2009 statbiel resultaat van 4 miljoen euro neerzette. Bij de halfjaarcijfers werd nog gesproken over een "verbetering van de eerder afgegeven break-even prognose".

Vooral de bouwactiviteiten presteerden beter dan de markt, terwijl de vastgoedontwikkeling in lijn met de markt kromp. Ballast Nedam profiteerde van een hogere gerealiseerde productie op in eerdere jaren verworven grote langjarige projecten.

Van de eigen woningontwikkeling moet de bouwtak van Ballast Nedam het niet hebben. Het afgelopen jaar is de bouw gestart van 28 woningen uit de eigen ontwikkelingstak, tegen 177 woningen in 2009. Ballast heeft het afgelopen jaar opvallend genoeg maar 4 miljoen euro op haar grondposities afgeschreven. De actuele boekwaarde hiervan bedraagt 160 miljoen euro.

De infra-tak presteerde min of meer conform verwachting. De omzet bleef hier vlak en het bedrijfsresultaat steeg met 2 miljoen euro tot 22 miljoen euro. Grote projecten droegen de winstgroei zoals in de industriebouw, de offshore windmolens en de internationale projecten.

Voorzichtige prognose
Ballast Nedam verwacht niet dat de bouw-, en inframarkt dit jaar zal herstellen. De concurrentie en prijsdruk blijft groot. In de inframarkt moet Ballast Nedam het vooral hebben van offshore windmolenprojecten en projecten voor alternatieve brandstoffen.

De woning en utiliteitssector zullen zwak blijven, met name door krappe kredietmarkten.

Per saldo gaat Ballast Nedam uit van een operationeel resultaat van 15-20 miljoen euro en een lagere omzet. Analisten vinden de prognose wat terughoudend, maar de vooruitzichten houden niet over.

Niet vergeten mag worden dat de financiële positie van Ballast Nedam zwak blijft. Mede door de afboeking op het grondbezit is het eigen vermogen afgelopen jaar met 1 miljoen euro gedaald tot 161 miljoen euro, en bedraagt de solvabiliteit slechts 15 procent (eind 2009: 16 procent).
Gerelateerde artikelen