VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met de plotselinge verlaging van het bod door het Turkse Renaissance Construction wordt aandeelhouders van Ballast Nedam opnieuw het mes op de keel gezet. Als de verkoop niet doorgaat gaat het bedrijf ten onder en wie zijn stukken niet aanmeldt loopt het risico als minderheidsaandeelhouder in een penibele situatie te komen.

Ballast en Renaissance maakten woensdag bekend dat het al karige bod van 1,55 euro per aandeel wordt verlaagd naar 0,30 euro per aandeel. De directe aanleiding is circa 20 miljoen euro aan verse verliezen als gevolg van faillissementen van partners, waaronder Imtech en nieuwe tegenvallers bij projecten. 

Door deze verliezen zakt Ballast door zijn convenanten, de afspraken die zijn gemaakt met de banken. Die zouden dan de financiering kunnen intrekken. Onder voorwaarde dat de verkoop aan Renaissance doorgaat hebben de banken zich bereid verklaard om de toetsing van de convenanten uit te stellen. Daarmee wordt aandeelhouders in feite geen keuze gelaten. Als de verkoop niet doorgaat, zal Ballast hoogstwaarschijnlijk niet overleven.

Om aandeelhouders aan te sporen hun stukken aan te melden wordt daarnaast nog een pressiemiddel ingezet. Als minder dan 95 procent van de stukken wordt aangemeld krijgen minderheidsaandeelhouders straks namelijk een claimemissie en een onderhandse plaatsing voor de kiezen.

Korting 

Die onderhandse plaatsing zal gebeuren tegen een prijs 30 procent onder de prijs van de claimemissie. Dit betekent dat aandeelhouders nadat ze hebben bijgestort ook nog eens een fikse verwatering van hun belang voor de kiezen krijgen.

Daarmee gaan de partijen een stap verder dan gebruikelijk is bij openbare biedingen. Om aandeelhouders te bewegen hun stukken te verkopen wordt meestal alleen gedreigd met het leeghalen van de achterblijvende beursvennootschap door middel van verkoop van activa of samenvoeging van bedrijven.

Volgens een woordvoerder van Ballast zal aandeelhouders tijdens de verplichte buitengewone aandeelhoudersvergadering voor het aflopen van het bod toestemming worden gevraagd voor de claimemissie en aandelenplaatsing. Aangezien Renaissance al 29 procent van de aandelen heeft lijkt dit echter niet meer dan een formaliteit.

Opvallend is dat Renaissance tot eind augustus nog bereid was om het oorspronkelijke bod te betalen. Het belang werd getuige meldingen bij de AFM tot en met 31 augustus namelijk steeds verder uitgebreid.

Als hiermee verder was gegaan was begin september waarschijnlijk de grens van 30 procent overschreden. Op dat punt hadden het Turkse bouwbedrijf een verplicht bod moeten doen waarbij waarschijnlijk de hoogste prijs die het voor de al aangekochte aandelen had betaald zou gelden.

Bestuur en commissarissen van Ballast Nedam lieten woensdag weten dat ze het nieuwe bod van 30 cent een billijke prijs vinden. Dat is opmerkelijk omdat het vorige bod in juli ook al als billijk werd aangemerkt.

De woordvoerder zei dat de verse verliezen bij deze beoordeling een grote rol hebben gespeeld en wees erop dat het doorgaan van het bod essentieel is voor de continuïteit. Daarmee wijkt deze beoordeling van de prijs af van de normale gang van zaken bij een bod.

Normaal gesproken wordt de redelijkheid van een bod onderbouwd met informatie over verwachte toekomstige winsten en de beurskoers voor aankondiging. Dit laatste gebeurde in juli nog wel.

In feite wordt nu dus ook niet meer de schijn opgehouden dat dit op een of andere manier een normaal bod is. Het bedrijf heeft simpelweg geen andere optie meer dan verkoop aan Renaissance waarmee het in feite niets meer of minder is dan een faillissementsverkoop.

Zeldzaam
Het komt zeer zelden voor dat een en dezelfde overnemende partij een uitstaand bod verlaagt. Boskalis nam Smit in 2009 over tegen een lagere prijs dan eerder geboden. In die situatie was echter sprake van een tweede bod nadat een eerdere overnamepoging was afgewezen. Ook aandeelhouders van drukkerijconcern Roto Smeets hebben uiteindelijk minder voor hun aandelen ontvangen dan eerder geboden door andere geïnteresseerden. 
Gerelateerde artikelen