VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aalberts vrijgesproken voor vermeende prijsafspraken

Het Europese Hof heeft de aan Aalberts Industries opgelegde boete van liefst 100,8 miljoen euro ingetrokken. Beleggers zijn opgelucht. Aalberts had geen voorziening getroffen om de boete op te vangen.

Natuurlijk is Jan Aalberts blij met de uitspraak. Verrast toont hij zich niet, maar hiermee is de naam van zijn bedrijf natuurlijk wel gezuiverd.

De boete stamt uit 2006 en heeft betrekking op de periode 1989 - april 2004. In die periode zou Aalberst deel hebben uitgemaakt van een omvangrijk kartel die onderlinge prijsafspraken, kortingen en marktverdeling zou hebben gemaakt voor koperfittingen.

De zaak kwam uit toen het Amerikaanse bedrijf Mueller het kartel onthulde. Mueller maakte tevens deel uit van de samenzwering, maar ontliep hierdoor een boete.

Eurocommissaris Neelie Kroes beboete in deze zaak liefst 29 Europese industriële bedrijven voor in totaal 314,76 miljoen euro. Aalberst kreeg hiervan bijna eenderde voorgeschoteld, de hoogste boete van allemaal.

Uitspraak
Bij de jaarcijfers kon Aalberts al melden dat de uitspraak op 24 maart zou zijn. Spannend, maar niet meer in de macht van het Nederlandse bedrijf.

Gelukkig valt het oordeel van het Hof gunstig uit. Aalberts is met twee andere bedrijven volledig van de boete ontheven. Volgens het Hof heeft Aalberts zich niet schuldig gemaakt aan prijsafspraken. Sancties voor circa de helft van de vermeende kartel deelnemers blijven van kracht.

Wel worden twee dochterbedrijven van Aalberts beboet voor enkele miljoenen, maar hiervoor draaien de voormalige eigenaren op, zo heeft Aalberts bij de overnames bedongen.

Zoals gezegd had Aalberts geen voorziening getroffen. Met een eigen vermogen van 746 miljoen op een balanstotaal van bijna 1,8 miljard had het de boete kunnen behappen, maar liever niet natuurlijk. De omvang van de boete is bijna gelijk aan de jaarwinst 2010 van 117 miljoen euro, omgeslagen per aandeel komt dat neer op bijna 1 euro.

Opgetogen
Beleggers reageerden opgetogen en stuwden de beurskoers met bijna 5 procent tot 16,60 euro. Daarmee neemt de beurswaarde van Aalberts Industries met ruim 77 miljoen euro toe.

De markt verdisconteert dergelijke boetes dan wel morele schade blijkbaar. Valt de uitspraak mee dan komt het bedrag er weer grotendeels bij.
Gerelateerde artikelen