VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers wachten op eindbeschikking in zaak Landis

Wanbeleid. Dat lijkt geen al te gedurfde conclusie na het lezen van het onderzoeksrapport naar de gan van zaak bij het failliete ict-bedrijf Landis. Het is wachten op het oordeel van de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer (OK) heeft in mei 2009 het verslag van de onderzoekers naar het beleid en de gang van zaken van het in 2002 gefailleerde ict-bedrijf Landis openbaar gemaakt.

Het rapport trekt vernietigende conclusies over het functioneren van het bestuur en de commissarissen van Landis.

Megalomaan groeiscenario
De onderzoekers concluderen dat Landis zich met een megalomaan groeiscenario voor ogen heeft gedragen als “een man die kaartjes verkoopt voor een theatervoorstelling waarvan hij geen idee heeft of die ooit zal plaatshebben”.

De financiering van de overnames liep uiteindelijk geheel vast. Het was volgens de onderzoekers niet de vraag of het mis zou gaan bij Landis, maar alleen wanneer. Uiteindelijk viel op 8 juli 2002 het doek.

De onderzoekers concluderen dat Landis door bestuurder Paul Kuiken werd bestuurd als een “vriendenclub”. Beleid en planning werden voortdurend aangepast. Financiële toetsingen bij overnames ontbraken en er werd – geheel achterhaald – vastgehouden aan de zogenaamde ‘gulden balans’-regel (het afboeken van betaalde goodwill van overgenomen ondernemingen op het eigen vermogen van Landis).

Ook op de commissarissen van Landis hebben de onderzoekers veel aan te merken. Zij beschikten niet over de vereiste kennis en expertise voor een beursfonds van die omvang en zij hebben nagelaten zich de indringende vragen te stellen of Landis het beoogde groeitempo wel aankon en of Landis wel bestand zou zijn tegen verslechterende marktomstandigheden.

Wanbeleid
Het verslag van de onderzoekers is reden geweest voor de VEB om de OK te verzoeken wanbeleid vast te stellen en te komen tot aansprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen voor de door aandeelhouders geleden schade.

De mondelinge behandeling van het verzoek tot vaststelling van wanbeleid heeft op 27 mei 2010 plaatsgevonden.
Partijen wachten sinds die dag op de eindbeschikking van de OK. Naar verwachting zal die beschikking de opmaat vormen voor verdere schadevergoedingsacties van de VEB jegens bestuurders en commissarissen.

Accountant aanspreken
In maart 2010 is de accountant van Landis voor een half jaar geschorst wegens zijn rol bij het manipuleren van de cijfers van het bedrijf. Hij had ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekeningen van 1999 en 2000. Zowel winst als eigen vermogen waren daarin te ,,rooskleurig" voorgesteld.

Banken en beleggers voelden zich hierdoor misleid. De accountant is hiertegen in beroep in gegaan.
De VEB gaat huisaccountant Ernst & Young aanspreken vanwege misleiding van beleggers.