VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Landis schikking goedgekeurd

22-12-2016

Afgelopen donderdag heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis Group N.V. (“Landis”). 1164 personen stemden (veelal per volmacht) voor, slechts twee stemmen waren tegen.

Lees verder

VEB bereikt schikking inzake Landis

02-12-2016

De VEB en de Stichting VEB-Actie Landis hebben schikkingen getroffen met de voormalige bestuurders en commissarissen van Landis Group N.V. (“Landis”) en met EY, de accountant van Landis.

Lees verder

VEB wint zaak van Landis bestuurders Kuiken en Bus

29-10-2015

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat Kuiken en Bus onrechtmatig hebben gehandeld jegens beleggers door een misleidende voorstelling te geven in de Landis jaarrekeningen en jaarverslagen over 1999, 2000 en het halfjaarbericht 2001. Ook oordeelt de rechtbank dat Kuiken en Bus onrechtmatig hebben gehandeld door op twee momenten een onjuiste winstverwachting aan beleggers te melden.

Lees verder

Gesprekken over schikking en rechtszaken in actie Landis

01-07-2014

Het geduld van gedupeerden van het in 2002 gefailleerde ict-bedrijf Landis wordt behoorlijk op de proef gesteld. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vooruitgang wordt geboekt.

Lees verder

Opnieuw vernietigend oordeel over top Landis

20-06-2013

Paul Kuiken en andere oud-Landis-bestuurders zijn aansprakelijk voor het boedeltekort van ongeveer 25 miljoen. Dat oordeelde de rechtbank in een procedure aangespannen door de curatoren.

Lees verder

VEB start zaak tegen bestuur, commissarissen en accountant Landis

17-03-2012

De VEB en de Stichting VEB Actie Landis zullen op korte termijn een aansprakelijkheidsprocedure jegens bestuurders, commissarissen en accountant van het in 2002 gefailleerde ict-bedrijf Landis starten.

Lees verder

VEB zet Landis-zaak voort

12-03-2012

De VEB en de Stichting VEB Actie Landis zullen op korte termijn een aansprakelijkheidsprocedure starten jegens bestuurders, commissarissen en accountant van het in 2002 gefailleerde ict-bedrijf Landis .

Lees verder

Bestuur en commissarissen Landis verantwoordelijk voor wanbeleid

15-12-2011

Na een procedure van ruim acht jaar heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam bepaald dat het ICT-bedrijf Landis ten onder is gegaan aan wanbeleid door bestuur en commissarissen.

Lees verder

Beleggers wachten op eindbeschikking in zaak Landis

28-03-2011

Wanbeleid. Dat lijkt geen al te gedurfde conclusie na het lezen van het onderzoeksrapport naar de gan van zaak bij het failliete ict-bedrijf Landis. Het is wachten op het oordeel van de Ondernemingskamer.

Lees verder

VEB gaat accountant failliete Landis aanspreken vanwege misleiding

16-03-2010

De externe accountant van het in 2002 omgevallen ICT-beursfonds Landis is voor een half jaar geschorst wegens zijn rol bij het manipuleren van de cijfers van het bedrijf. De VEB gaat huisaccountant Ernst & Young aanspreken vanwege misleiding van beleggers.

Lees verder

Ex-Landistopman Kuiken berooid na serie rechtzaken

12-11-2009

Paul Kuiken, oud-topman van het aan wanbeheer ten onder gegane IT-bedrijf Landis, zegt dat hij niet langer een advocaat kan betalen. Eerdere strafzaken tegen Kuiken zouden veel geld hebben gekost.

Lees verder

Vernietigende conclusies voor bestuurders Landis

12-05-2009

De Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam heeft deze week het verslag van de onderzoekers Van den Blink en Traas naar het beleid en de gang van zaken van de in 2002 gefailleerde ICT onderneming Landis Group N.V. openbaar gemaakt.
De conclusies zijn vernietigend.

Lees verder

VEB en Landis-curatoren bundelen krachten

17-01-2008

De Vereniging van Effectenbezitters en de curatoren in het faillissement van het Landis-concern hebben nadere afspraken gemaakt over samenwerking terzake van hun acties jegens de mogelijk aansprakelijke betrokkenen in dat faillissement.

Lees verder

VEB ontvangt volledige Landis-onderzoeken

22-06-2007

Akkoord met curatoren over kosten
De curatoren van het failliete Landis hebben afgelopen woensdag (20 juni) hun conclusie gepresenteerd van het onderzoek dat zij sinds 2002 hebben uitgevoerd naar de oorzaken van het faillissement. In het rapport wordt vastgesteld dat in de jaren 1999, 2000 en 2001 onjuiste (lees: veel te hoge) winstcijfers zijn gepubliceerd, waarmee beleggers op ernstige wijze zijn misleid. Uit het rapport kan evenzo worden geconcludeerd dat de misleiding door het bestuur van Landis ook commissarissen en accountant ernstig tekort zijn geschoten.

Lees verder

Beleggers Landis op grove wijze misleid

20-06-2007

Ook commissarissen en accountant schoten ernstig tekort
Vandaag 20 juni 2007 hebben de curatoren de bevindingen gepresenteerd van het onderzoek naar de ondergang van het ICT bedrijf Landis. Landis ging op 8 juli 2002 failliet

Lees verder

Landis-onderzoek mogelijk niet openbaar

13-02-2007

Boedelkosten opgelopen tot 6,9 miljoen euroHet door de curatoren van Landis tegen de VEB aangespannen - door de VEB verloren - kort geding heeft op een aantal punten nieuwe informatie opgeleverd. Ten aanzien van de boedel werd bekend dat er ongeveer 2000 schuldeisers zijn met een concurrente schuld van 180 miljoen euro.

Lees verder