VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

22 december 2016

Landis schikking goedgekeurd

Landis schikking goedgekeurd
  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Afgelopen donderdag heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis Group N.V. (“Landis”). 1164 personen stemden (veelal per volmacht) voor, slechts twee stemmen waren tegen.

Hiermee is voldaan aan alle opschortende voorwaarden en kan het gehele proces van afwikkeling in gang worden gezet. Het zal circa een jaar duren voordat de uitbetaling aan de gerechtigden daadwerkelijk plaatsvindt.

De schikkingen
De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

 

Voor wie?
De schikking geldt uitsluitend voor Landis-aandeelhouders die VEB-lid waren vóór 1 januari 2013 en dat blijven tot het moment van uitbetaling van de vergoeding.

Voorts dienen deze leden Landis-aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de periode van 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 (“Relevante Periode”). Tot slot moeten de betreffende aandeelhouders in de Relevante Periode per saldo verlies hebben geleden op hun belegging.

De VEB-leden die zich nog niet hebben aangesloten bij de Stichting VEB-Actie Landis, maar die wel op 1 januari 2013 lid waren van de VEB, kunnen zich alsnog aanmelden bij de VEB voor deelname aan de schikking. Na aanmelding via beleggersservice@veb.net en controle van de vereisten ontvangen de betreffende VEB-leden nader bericht.

 

Hoeveel?
Er is in totaal een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar aan compensatie voor de deelnemers.

Alle VEB-leden die kwalificeren voor deelname krijgen allereerst ongeveer de helft van de betaalde VEB contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest) terug. Voor een deelnemer van het eerste uur kan die restitutie oplopen tot 350 euro.

Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die kwalificeren voor deelname. Naar verwachting zullen de meeste kwalificerende beleggers 10-20 procent van het koersverlies in de Relevante Periode gecompenseerd krijgen dankzij de schikkingen.

De uiteindelijke verdeling – conform de statuten van de Stichting VEB-Actie Landis – is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting VEB-Actie Landis . Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij mogelijk een staffel zal worden toegepast.


Gerelateerde artikelen

VEB bereikt schikking inzake Landis
VEB bereikt schikking inzake Landis
02-12-2016

De VEB en de Stichting VEB-Actie Landis hebben schikkingen getroffen met de…

Lees verder

Landis
VEB wint zaak van Landis bestuurders Kuiken en Bus
Gesprekken over schikking en rechtszaken in actie Landis
Gesprekken over schikking en rechtszaken in actie Landis
01-07-2014

Het geduld van gedupeerden van het in 2002 gefailleerde ict-bedrijf Landis…

Lees verder

Landis actie accountant
Opnieuw vernietigend oordeel over top Landis
20-06-2013

Paul Kuiken en andere oud-Landis-bestuurders zijn aansprakelijk voor het bo…

Lees verder