VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat Kuiken en Bus onrechtmatig hebben gehandeld jegens beleggers door een misleidende voorstelling te geven in de Landis jaarrekeningen en jaarverslagen over 1999, 2000 en het halfjaarbericht 2001. Ook oordeelt de rechtbank dat Kuiken en Bus onrechtmatig hebben gehandeld door op twee momenten een onjuiste winstverwachting aan beleggers te melden.

De rechtbank veroordeelt Kuiken en Bus hoofdelijk tot betaling van de schade aan de beleggers die hun vordering aan de Stichting VEB Actie Landis hebben gecedeerd. Deze schade zal dienen te worden vastgesteld per belegger in een aparte procedure: de schadestaatprocedure. Lees hier het vonnis van de rechtbank

Geen uitzicht op adequate schadeloosstelling
Door de misleiding leden Landis beleggers een schade van tientallen miljoenen euro’s. Gedupeerde beleggers kunnen zeer waarschijnlijk niet volledig schadeloos gesteld worden. Het privé vermogen van Kuiken en Bus dekt de miljoenenschade niet. Ook de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt geen soelaas. De volledige dekking is besteed aan de kosten van de voormalige advocaat van de Landis bestuurders.

Hiermee is de kans verkeken op een reële compensatie voor beleggers.

Belangrijke uitspraak voor bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevat een belangrijke waarschuwing voor bestuurders van beursvennootschappen. Bij misleidende jaarrekeningen of misleidende persberichten volgt persoonlijke aansprakelijkheid jegens aandeelhouders. 

“Gezien de omvang en planmatigheid van de cijfermanipulatie, die [Kuiken en Bus] niet betwist hebben, moeten zij immers op de hoogte zijn geweest van de substantiële onjuistheid van de cijfers en mededelingen. Daarbij bestuurden zij een bedrijf dat was genoteerd aan de effectenbeurs en zij behoorden zich daarom bewust te zijn van het belang van de juistheid van de financiële verslaglegging en van hun uitspraken in de media. Het uitspreken en handhaven, althans niet rectificeren, van een verwachting voor de winst per aandeel over 2001, terwijl inmiddels bekend moest zijn dat die niet zou worden gehaald en dat een verlies per aandeel wordt behaald, alsmede onjuiste uitspraken over de omvang van de post debiteuren van Land is en over de solvabiliteit kunnen dan ook als ernstig verwijtbaar en daarmee als onrechtmatig worden aangemerkt.”

Bij misleidende jaarrekeningen geldt een zelfde persoonlijke aansprakelijkheid voor de commissarissen van de beursvennootschap.  

Ondernemingskamer: wanbeleid
Eerder stelde de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) op 15 december 2011 vast dat sprake was van wanbeleid bij Landis. Dit wanbeleid betreft de periode van 11 maart 1998 tot en met 10 april 2002 en geldt voor het financieringsbeleid, het acquisitiebeleid, de externe verslaggeving en de administratie.

Deelschikkingen
De VEB is met accountant Ernst & Young in gesprek over een mogelijke schikking.

Met commissarissen De la Haye en Vrisekoop, bestuurders Clemens en Ofman zijn inmiddels door curatoren en de VEB deelschikkingen bereikt. Voormalig CEO Kuiken en voormalig CFO Bus waren daartoe niet bereid en plukken daar nu de zure vruchten van.