VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opnieuw vernietigend oordeel over top Landis

Paul Kuiken en andere oud-Landis-bestuurders zijn aansprakelijk voor het boedeltekort van ongeveer 25 miljoen. Dat oordeelde de rechtbank in een procedure aangespannen door de curatoren.

Landis ging in 2002 failliet. Al jaren spelen vele procedures van voormalig aandeelhouders en curatoren tegen bestuurders, commissarissen en accountant om een deel van de schade te verhalen.

Daarin hebben de curatoren nu een grote stap gezet.

Curatoren behartigen de belangen van de boedel (crediteuren). De VEB zet haar zaak voor de belangen van aandeelhouders voort. Het vonnis van de rechtbank Midden Nederland is daarbij een grote steun.

Tekort
De rechtbank stelt vast dat de Landis-bestuurders en -commissarissen op een groot aantal punten tekort zijn geschoten, de financiële verslaggeving, het financiële beleid en het acquisitiebeleid.

Daarmee geeft de rechtbank een vergelijkbaar oordeel als de Ondernemingskamer. Deze stelde eind 2011 vast dat sprake was van wanbeleid van bestuur en commissarissen op liefst vijf punten. De rechtbank stelt nu ook vast dat bestuur en commissarissen aansprakelijk zijn voor het boedeltekort van 25 miljoen euro.

Hoger beroep staat nog open tegen het vonnis. Het slotakkoord laat vermoedelijk dan ook nog even op zich wachten.

Ook accountant in de fout
De externe accountant van Landis werd in maart 2013 ook in hoger beroep voor een half jaar geschorst wegens zijn rol bij het manipuleren van de cijfers van het bedrijf.

Accountant Henk Smits heeft, zo oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening 2000 van het failliete ICT-bedrijf Landis. De VEB is nog in gesprek met Ernst & Young over een mogelijke schikking.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen