VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB en de Stichting VEB-Actie Landis hebben schikkingen getroffen met de voormalige bestuurders en commissarissen van Landis Group N.V. (“Landis”) en met EY, de accountant van Landis.

De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

Voor wie?
De schikking geldt uitsluitend voor Landis-aandeelhouders die VEB-lid waren vóór 1 januari 2013 en dat blijven tot het moment van uitbetaling van de vergoeding.

Voorts dienen deze leden Landis-aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de periode van 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 (“Relevante Periode”) en dienen de betreffende aandeelhouders in de Relevante Periode per saldo verlies te hebben geleden op hun belegging.

De VEB-leden die zich hebben aangemeld bij de Stichting VEB-Actie Landis ontvangen uiterlijk zaterdag 3 december 2016 bericht per post. 

De VEB-leden die zich nog niet hebben aangesloten bij de Stichting VEB-Actie Landis, maar die wel op 1 januari 2013 lid waren van de VEB, kunnen zich alsnog aanmelden bij de VEB voor deelname aan de schikking. Na aanmelding via beleggersservice@veb.net en controle van de vereisten ontvangen de betreffende VEB-leden nader bericht. 

 

Hoeveel?
Er is in totaal een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar aan compensatie voor de deelnemers.

Alle VEB-leden die kwalificeren voor deelname krijgen allereerst de helft van de betaalde VEB contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest) terug. Voor een deelnemer van het eerste uur kan die restitutie oplopen tot ongeveer 350 euro.

Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die kwalificeren voor deelname. Naar verwachting zullen de meeste kwalificerende beleggers 10-20 procent van het koersverlies in de Relevante Periode gecompenseerd krijgen dankzij de schikkingen.

De uiteindelijke verdeling – conform de statuten van de Stichting VEB-Actie Landis – is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting VEB-Actie Landis. Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij mogelijk een staffel zal worden toegepast.

 

Wanneer volgt de uitbetaling?
De deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis dient nog haar goedkeuring aan de gesloten schikkingen te geven. Na goedkeuring zal het gehele proces van afwikkeling circa een jaar in beslag nemen.