VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB naar de rechter om inzage verslagen Innoconcepts

Accountant Deloitte geeft het controledossier van het failliete uitvindersbedrijf InnoConcepts niet vrij. De VEB gaat dit nu via de rechter afdwingen.

De VEB het volledige controledossier van InnoConcepts inzien, omdat onduidelijk is of controlerend accountant Deloitte zijn werk bij Innoconcepts goed heeft uitgevoerd.

Omdat Deloitte een eerder verzoek tot vrijgave van het dossier naast zich neer legt, is een gang naar de rechter onontkoombaar.

InnoConcepts ging in december failliet, waardoor aandeelhouders aanzienlijke schade hebben geleden. Halverwege 2007 was InnoConcepts nog goed voor een beurswaarde van zo'n 385 miljoen euro, daar is nu niets meer van over.

Verdachte transacties
Uit het verslag van de curator van Innoconcepts volgt dat Deloitte enkele "related party transactions" met verstrekkende financiële consequenties voor de aandeelhouders niet heeft opgemerkt bij de controle.

Door deze verdachte transacties is naar schatting ongeveer 20 miljoen euro aan de onderneming onttrokken. Een oplettende accountant had de dubieuze kasrondjes met gelieerde partijen moeten waarnemen.

Er zijn twijfels over de controlewerkzaamheden, risicoanalyses en controle-intensiteit van Deloitte ten aanzien van de jaarrekeningen over 2007, 2008 en 2009.

In 2009 daalde de omzet dramatisch met 75 procent, kwam het nettoverlies uit op ruim vier maal de omzet en kampte InnoConcepts met een forse negatieve kasstroom. Voor Deloitte geen reden om een waarschuwing af te geven.

Second opinion
Een ‘second opinion' door een andere accountant moet duidelijk maken of Deloitte tekort is geschoten in zijn controletaak.

Namens gedupeerde beleggers Innoconcepts zal de VEB nu via een kort geding vragen om inzage in de dossiers. De rechtszitting zou eind april, begin mei al kunnen plaats vinden.

Het kort geding is de tweede stap in de zaak Innoconcepts. Eerder deed de VEB al aangifte gedaan van fraude tegen het voormalig managemnet van Innoconcepts. Er zijn sterke aanwijzingen dat 'de Trojka' van voormalige directeuren en grootaandeelhouder heeft gefraudeerd.

Gerelateerde artikelen