VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weinig waardering voor langetermijnstrategie Boskalis

Beleggers zijn ongeduldig. Baggeraar Boskalis voelt dat aan den lijve. De komende jaren zullen beleggers een wat lagere winst moeten slikken. Daarna gaat de zon weer schijnen.

Beleggers zijn vorig jaar eigenlijk te veel verwend door het concern uit Papendrecht.

De aanvankelijke winstraming van 250-262 miljoen euro werd in november vorig jaar opwaarts bijgesteld tot 290 miljoen euro. De definitieve jaarwinst kwam uit op 310,5 miljoen euro, een record terwijl de marktomstandigheden lang niet ideaal waren.

Het jaar 2011 zou een overgangsjaar worden naar nog betere tijden. Beleggers namen het voor lief en stuwden de koers omhoog. Boskalis zal toch wel weer positief verrassen, zal de gedachte zijn geweest.

De strategische update kent op zich weinig nieuwswaarde, maar verraadt wel dat er dit jaar inderdaad met minder genoegen moet worden genomen. Boskalis denkt namelijk de recordwinst van 2010 pas weer in 2013 te kunnen evenaren.

Langetermijnverhaal
In 2010 heeft Boskalis niet alleen een topresultaat neergezet, er is naar eigen zeggen ook een stevig fundament gelegd voor toekomstige groei. De overname van Smit Internationale speelt hierin een belangrijke rol. Boskalis omschrijft zichzelf inmiddels als een maritieme speler van wereldformaat.

De langetermijn-drivers voor de industrie, de groei van de energieconsumptie en de wereldhandel zijn onverminderd positief. Om daar optimaal van te kunnen profiteren zal er de komende drie jaar nog wel circa 1 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in met name schepen. Dat is overigens wel ongeveer in lijn met de investeringen die de afgelopen jaren zijn gepleegd.

Strategie
Boskalis zal zich richten op de markten olie & gas, havens en landaanwinning & kustbescherming. Het concern zal zich vooral op die regio's gaan concentreren waar het een hoog activiteitenniveau verwacht van de gecombineerde activiteiten. Dat zijn Noord-West Europa, Zuid- en West-Afrika, Brazilië, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Australië.

Opvallend dat Noord-Amerika hierin ontbreekt. Toch een regio waar nogal eens een verwoestende orkaan werkt voor Boskalis kan verschaffen, maar blijkbaar te weinig ander werk biedt.

Boskalis wil zowel actief zijn aan de onderkant als aan de bovenkant van de markt. Dat vraagt om een kostenefficiënt en tegelijk kennisintensief bedrijf. Aan de onderkant van de markt, standaard baggerwerk en huur van materieel of transpor, heerst prijsdruk door overcapaciteit.

Boskalis wil hier toch graag actief blijven omdat de volumes stabiel zijn en het zo de bezetting van de vloot kan optimalisering. De baggeraar zal de prijsdruk zo goed als mogelijk proberen te pareren door gebruik te maken van schaalvoordelen en integratie van ondersteunende activiteiten.

In het hogere segment van de turnkey-opdrachten worden aanvullende vaardigheden gevraagd, zoals milieu en grondkennis en expertise op het gebeid van kust- en waterbouw en werktuigbouwkunde. Hier zijn de volumes lager, maar de marges hoger.

Dat betekent nog meer investeren in competenties en het leveren van toegevoegde waarde door een combinatie van diensten van Smit en Boskalis.

Nieuwe activiteiten
Boskalis gaat kijken naar nieuwe aanpalende nicheactiviteiten, waarbij gedacht wordt aan offshore windparken, bekabelingsinfrastructuur en het ontmantelen van olieplatforms.

Boskalis zegt tevens open te staan voor eventuele consolidatiemogelijkheden in de markten van baggeren, Harbour Towage (havensleepdiensten) en terminaldiensten (ondersteunen bij aan- en afmeren van olie- en gastankers). Samenwerking kan de prijsdruk en de investeringsdruk verminderen.

De strategische update 2011-2013 werd met een koersverlies van 4 procent onthaald. Langetermijnbeleggers zijn daar niet schuldig aan, die blijven zitten in de hoop dat Boskalis daadwerkelijk de vruchten gaat plukken en de huidige koersdip onterecht is.

LEES MEER:

5 april 2011

17 maart 2011

8 februari 2011

18 november 2010

20 augustus 2010

29 maart 2010

 16 maart 2010





Gerelateerde artikelen