VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal blijft worstelen met verzameling hoofdpijndossiers

Op alle fronten kampt SNS Reaal met forse tegenwind. De klus die de bankverzekeraar te wachten staat is immens. Maar is daar wel genoeg tijd voor?

Er zijn leukere banen denkbaar dan die van bestuursvoorzitter bij bankverzekeraar SNS reaal. De problemen waar topman Ronald Latenstein momenteel mee kampt zijn niet mals.

De meeste hoofdpijndossiers zijn al van vroeger datum. Zo doet SNS nog steeds verwoede pogingen om van het beschamende af te komen. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis was de bankverzekeraar gedwongen de hand op te houden bij de staat.

Nu, bijna tweeënhalf jaar later, heeft SNS daar maar een kwart van afgelost. In totaal staat de onderneming nog voor 850 miljoen euro in het krijt bij de belastingbetaler.

Geld lenen van vrienden
Bovenop de schuld aan de staat moet er ook een half miljard worden terugbetaald aan de Stichting Beheer SNS Reaal. Deze bevriende stichting, die het grootste deel van de aandelen SNS in handen heeft, zal niet de strengste schuldeiser zijn, maar ooit wil het toch geld zien.

In de huidige situatie is het nog maar de vraag of dit Stichting Beheer in de toekomst nog een keer zou kunnen bijspringen in geval van nood.

Afboeken in steen
En dan is er nog de molensteen die vastgoed heet. Property Finance, de vastgoed financieringspoot zou winsten moeten boeken maar blijkt in plaats daarvan te genereren.

Behalve deze lasten uit het verleden zijn er ook de verplichtingen voor de toekomst. Om banken (en bankverzekeraars) stootvaster te maken voor een toekomstige crisis zullen toezichthouders de kapitaaleisen verder opschroeven.


Dat zal er voor zorgen dat toekomstige winsten voor een deel naar de reserves moeten vloeien. Daarnaast zal een verder verzwakkende Nederlandse woningmarkt de hypotheekportefeuille geen goed doen.

Ook voor de verzekeringsactiviteiten blijft SNS voorlopig achter de feiten aanhollen. Marges op de levensverzekeringen staan onder druk door de toenemende levensverwachtingen (er moet langer worden uitgekeerd) en lage rentevoet (het contant maken van toekomstige verplichtingen worden hiermee duurder).

Bovendien staan klanten die in het verleden een woekerpolis hebben aangeschaft, bepaald niet te dringen om massaal opnieuw beleggingsverzekeringen af te sluiten.

Tegenwind wordt moeilijk
Vechtend van kwartaal tot kwartaal, lijkt SNS Reaal inmiddels alles te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden. Kostenreductie en klantgerichtheid staan centraal. Het valt voor de bankverzekeraar te hopen dat er geen zuchtje tegenwind bij komt.

Voor aandeelhouders hoeft het dan niet persé einde oefening te zijn, hoewel de aandelenkoers verdere klappen zou krijgen. SNS Reaal kan in zo'n situatie voor een beter gefinancierde concurrent een aantrekkelijk en goedkoop hapje zijn, ondanks de hindernis die grootaandeelhouder Stichting Beheer SNS Reaal zal blijken voor geïnteresseerde partijen.

Er is in ieder geval genoeg gespreksstof voor de vergadering met aandeelhouders op 20 april aanstaande.
Gerelateerde artikelen