VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fugro kampt met prijsdruk en ‘eenmalige’ tegenvallers

Beleggers zijn niet zo blij met het kwartaalbericht dat Fugro op de dag van de eigen aandeelhoudersvergadering naar buiten brengt. De dienstverlener aan de olie- en gasindustrie voorspelt een stevige margedruk in de eerste jaarhelft.

Wat kan er misgaan met een bedrijf als Fugro nu de olieprijs weer rond de 100 dollar per vat noteert? Het verslag van de onderneming uit Leidschendam zo lezend zijn er wel erg veel tegenvallers.

En dat na een toch sterk herstel in de tweede helft van vorig jaar. Vlak voor de ex-dividenddatum (12 mei: 1,50 euro) levert het aandeel dik 3 procent in.


Omzet groeit, winst niet
Fugro verwacht dat de omzet, mede geholpen door overnames, over de eerste jaarhelft zal uitkomen op ruim 1,2 miljard euro, tegen 1,04 miljard euro vorig jaar. De nettowinst zal daarentegen stabiel blijven op circa 100 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een ruim een kwart meer winst.

Dat impliceert dat de nettowinstmarge zal dalen van 9,3 procent tot 8,3 procent. Natuurlijk heeft Fugro last van de zwakke Amerikaanse dollar, maar deze marge vormt toch een grote tegenvaller, temeer omdat de winstgevendheid over de eerste helft van 2010 al aan de lage kant was.

Fugro zegt dat er een goede vraag is naar de ingenieursdiensten van het bedrijf dat voor circa driekwart van de omzet afhankelijk is van de olie- en gasindustrie. Het orderboek loopt dan ook lekker door.

De hoge olieprijs van rond de 100 dollar per vat zorgt er naar verwachting voor dat deze industrie de investeringen dit jaar met 12-15 procent zullen opvoeren.

Dat is fantastisch nieuws zou je zeggen, ware het niet dat er wereldwijd nog altijd meer seismische schepen in de markt komen waardoor het prijsbeleid op het gebied van gegevensverzameling voor nieuwe wingebieden nog altijd moeizaam verloopt.

Verder komen projecten voor seismisch onderzoek wat moeizaam op gang, wat het voor Fugro lastig een planning te maken voor de inzet van de schepen. Seismisch werk op zee maakt circa 18 procent van de omzet van Fugro uit.

Andere tegenvallers
Zoals gezegd wemelt het persbericht van Fugro van de tegenvallers. Zo ligt de bezetting van de scheepsvloot ook lager door periodiek onderhoud en blijkt er plotseling een groot offshore onderzoek in Azië te zijn weggevallen. Het concern loopt hierdoor enkele tientallen miljoenen euro’s omzet mis.

Andere teleurstelling is dat infrastructuur en bouw gerelateerd werk (19 procent van de concernomzet) in Europa en in het westen van de Verenigde Staten onder druk staat door overheidsbezuinigingen.

Bij de activiteiten op land had Fugro in een aantal regio’s hinder van extreme weersomstandigheden. Daar staat tegenover dat de perikelen in Japan en in het Midden-Oosten/Noord-Afrika tot op heden van beperkt invloed is.

Exploratieonderzoek voor mijnbouw trekt verder aan, maar de besluitvorming van overheden over wie deze projecten mogen uitvoeren verloopt traag.

Windmolenparken kennen eveneens een goede toekomst, al ziet Fugro hier de concurrentie toenemen wat weer tot prijsdruk leidt.

Beterschap beloofd
Fugro zegt dat de afname van de winstmarge voornamelijk het gevolg is van tijdelijke zaken zoals de lage bezetting van de vloot en uitstel van projecten. Inmiddels zou de bezettingsgraad weer oplopen.


Dat mag zo zijn, analisten staan al in de rij om hun winstramingen voor geheel het jaar neerwaarts aan te passen. De tweede helft van vorig jaar was namelijk bijzonder goed en niet alle problemen waar Fugro nu mee kampt zijn van tijdelijke aard.

Het aandeel Fugro verdisconteert hoge verwachtingen. Tegenvallers worden dan snel afgestraft. Opvallend is het bericht tijdens beurs dat CEO Klaas Wester per eind mei 2012 zijn functie neerlegt.

Wester was CEO sinds 2005 en bereikt volgend jaar de pensioengerechtige leeftijd. Echter, niet eerder is zijn vertrek ter sprake gekomen.

Fugro gaat vanaf volgend jaar ook over op een ander bestuursmodel. De voorzittershamer wordt overgenomen door bestuurslid Steenbakker.

Meer Fugro:

10 maart 2011

18 november 2010

6 augustus 2010Bekijk ook het video interview:
 Topman interview
CEO Fugro Klaas Wester
6 april 2011 Gerelateerde artikelen