VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onderzoek: Jarenlange wanprestaties bij handelshuis Van der Moolen

Slechte ideeën, beroerde uitvoering en geen fatsoenlijk plan van aanpak. Het onderzoek naar de manier van zaken doen bij het failliete handelshuis Van der Moolen is afschrikwekkende kost voor bedrijfskundigen.

Het begon met de overname door Van der Moolen (VDM) van de Londense derivatenhandelaar Curvalue in 2006. Die leidde van het Amsterdamse oud-hoekmansbedrijf. De sindsdien ingezette strategie, als die er al was, is nooit van de grond gekomen. 

Dat is één van conclusies die volgt uit het onderzoeksrapport naar de ondergang van handelshuis Van der Moolen dat nu verschenen is.

Sinds de zomer van vorig jaar werkten twee onderzoekers aan het rapport dat duidelijkheid moet geven over oorzaken en aanleidingen in de periode voorafgaande aan het faillissement van het beursgenoteerde handelshuis.

Samen met ASR Nederland en een aantal andere aandeelhouders had de VEB begin 2010 om het onderzoek gevraagd.

Den Drijver ‘te ziek'
Ruim 150 pagina's wijden onderzoekers Sietze Hepkema en Cees Scholtes aan de teloorgang van VDM, die zich in september 2009 definitief voltrok. Zij hebben vrijwel alle betrokkenen (curatoren, vertegenwoordigers van aandeelhouders, voormalige commissarissen, bestuurders en medewerkers) van VDM ondervraagd, op één na.

Hoofdrolspeler , die in juli 2009 door president-commissaris Peter Zwart de laan werd uitgestuurd, bleek meermaals ‘te ziek' om een gesprek aan te gaan.

‘Onderzoekers zijn uiterst kritisch over het onvermogen van Den Drijver zich gedurende een periode van zes maanden een keer beschikbaar te maken, hetgeen zij niet anders kunnen opvatten dan onwil,' schrijven Hepkema en Scholtes in hun rapportage.

Zorgelijke signalen
De Curvalue-overname van begin 2006 moest VDM helpen een rol van betekenis te gaan spelen in de effectenhandel via systemen. De fysieke hoekman, die VDM zowel in de Verenigde Staten als in Nederland jarenlang mooie winsten had bezorgd, was uitstervend.

Het boekenonderzoek van Curvalue leverde overigens ‘zorgelijke signalen over het financieel en risk management beleid' op. Daar blijkt het management na de overname steken te hebben laten vallen. ‘Onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen dat er post-closing met die signalen iets is gedaan'.

Online Trader verwaarloosd
Curvalue was eigendom van Den Drijver en enkele zakenpartners. VDM aasde vooral op Curvalue's online handelsplatform Online Trader, waarmee het handelshuis op de particuliere markt wilde gaan wedijveren met Binck en Alex.

Onderzoekers zijn kritisch over deze in hun ogen onrealistische ambitie. ‘De vraag kan worden gesteld welke markt er anno 2005 voor Online Trader over was. Een ‘first mover' was het zeker niet,' zo schrijven zij.

Bovendien was er geen goed omlijnd plan voor Online Trader. ‘Onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen dat Curvalue in 2005 een marktonderzoek had verricht, een doorwrochte strategie had uitgestippeld of een professioneel businessplan had ontwikkeld voor Online Trader', aldus Hepkema en Scholtes.

Als er problemen ontstaan met het handelsplatform worden deze te laat en niet a tempo opgepakt. Een doorstart van Online Trader in 2007 met het deels verbeterde platform blijkt geen succes en resulteert niet in meer klanten.

Naar buiten toe blijft het Online Trader-project desondanks gepresenteerd worden als een van de belangrijkste pijlers waarop de winstgevende strategie van VDM moest worden gebouwd.

In een interview met Effect van 7 juni 2008 kwalificeerde de directeur van Online Trader het project als de "groeibriljant" en verwachtte hij eind 2008 zwarte cijfers te kunnen schrijven.

Interne rapportages van VDM lieten echter een heel ander beeld zien, zo bevestigen onderzoekers.

In dezelfde maand wordt het project in de bestuurskamer besproken en blijkt dat de resultaten van Online Trader 1 miljoen euro negatief per kwartaal zijn en dat structurele verbetering niet haalbaar lijkt.

Toch wordt Online Trader niet direct stopgezet maar low profile doorgezet, omdat anders "de markt zou zien dat er bij VDM sprake is van zwalkend beleid", zo meldt het besprekingsverslag.

Pas in augustus 2008 trekt VDM de stekker uit Online Trader. ‘Op zichzelf verstandig, maar veel te laat', aldus het onderzoeksrapport.

Vanaf dat moment gaat Van der Moolen met nog hogere snelheid richting afgrond. Er worden nieuwe initiatieven en allianties opgezet en even zo snel weer afgeserveerd.

Voor aandeelhouders moest het lijken alsof de raad van bestuur de touwtjes stevig in handen heeft. In werkelijkheid was er al sprake van een Gordiaanse knoop met een triest einde in de herfst van 2009 tot gevolg.

Wanbeleid
De VEB meent dat het rapport meer dan voldoende aanknopingspunten bevat om de gang van zaken als wanbeleid te kwalificeren. Namens beleggers zal de vereniging aan Ondernemingskamer vragen deze kwalificatie uit te spreken om zo een nieuwe stap te zetten zijn op weg naar genoegdoening voor gedupeerde aandeelhouders VDM.
Gerelateerde artikelen