VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Investeringsmaatschappij Kardan schudt portefeuille op

De investeringsmaatschappij Kardan is het jaar begonnen met een break-even resultaat, na een miljoenenverlies vorig jaar. Kardan is druk doende onderdelen te verkopen en de balans te versterken.

Waar het ene bedrijf een kwartaalbericht afdoet met één A4-tje, heeft het sinds 2003 in Nederland genoteerde Kardan daar liefst 72 pagina's voor nodig.

De dikte van van het bedrijf schrikt mening analist en belegger af. Onderdeel van de strategie is dan ook de organisatie simpeler te maken.

Wat doet Kardan?
Kardan richt zich op investeringen in vastgoed (58 procent van de investeringen), projecten op het gebied van waterinfrastuctuur (11 procent) en financiële dienstverlening (23 procent). Kardan Israël (verkoop en lease van auto's vastgoed en telcommunicatie) maakt nog slechts 8 procent van het totaal uit.

Samenhang hier tussen is dat de projecten voorzien in de basisbehoeften van de steeds groter wordende middenklasse in ontwikkelde landen. Kardan is met name actief in Azië en Centraal- en Oost-Europa.

Door de aard van de activiteiten is het bedrijf niettemin hard geraakt door de crisis. Het bedrijf beschouwde 2010 als een overgangsjaar,

Eerste kwartaal vlak
Na het verlies van 92 miljoen euro in 2009 (door vastgoedafwaarderingen) en 27 miljoen euro over 2010 (afwaardering op Oekraïense bank VAB), is de investeerder 2011 met goede moed begonnen.

Een nulresultaat is natuurlijk niet erg indrukwekkend, maar wel afgezet tegen de omvangrijke verliezen van de afgelopen jaren.

Grootste verbetering valt bij de financiële dienstverlening waar te nemen. Hier werd een verlies van 10 miljoen euro omgebogen in een plus van 4 miljoen euro.

VAB werd na de forse afboeking vorig jaar tegen een kleine boekwinst verkocht. Belangrijkste winstpunt is echter dat Kardan geen extra geld in deze bank hoeft te pompen.

Vastgoed
Gedurende het kwartaal werd een 16 procentbelang in de in Warschau genoteerde vastgoeddochter GTC SA verkocht. Van de opbrengst van 195 miljoen euro is de nettoschuld met 100 miljoen euro teruggebracht tot 500 miljoen euro.

Kardan houdt nog 27 procent in GTC SA. Ondanks de verkleinde positie, bleef de winstbijdrage stabiel op 3 miljoen euro, maar dat komt vooral door positieve herwaarderingen van vastgoed.

GTC China had juist te kampen met afwaarderingen, waardoor de bijdrage hier terugviel van 4 miljoen naar 1 miljoen euro.

Op het gebied van vastgoed wil Kardan verder expanderen in de bestaande markten en kansen grijpen die zich in Azië voordoen.

Waterinfrastructuur
De investeringen in water(zuiverings)projecten verloopt via Kardan's dochter Tahal, vooral actief in China. En daar gaat het goed mee. De nettobijdrage bedroeg 1 miljoen euro, tegen een nulresultaat vorig jaar.

Kardan ziet veel mogelijkheden voor waterprojecten in andere Aziatische landen alsmede in Zuid-Amerika en andere delen van de wereld.

Automotive
Waar de verkoop van auto's een stabiele winst van 2 miljoen opleverde, werd bij de verhuur en lease van auto's een verlies van 5 miljoen euro geleden.

Volgens Kardan komt dit door het verhoogde belang in Avis Israël tot 68 procent en een verlies op de verkoop van een vastgoedproject.

Lastig te beoordelen
Financieel lijkt het weer wat beter te gaan met Kardan. Maar het zijn vooral allerlei buitengewone posten die voor grote uitslagen in de cijfers zorgen. Waterinfrastructuur lijkt interessant, maar is nog een relatief klein onderdeel.

Verder lijkt het de goede kant op te gaan met de vastgoed en financiële tak, maar deze activiteiten kunnen toch ook als bovengemiddeld risicovol worden gezien.

Ander risico is dat Kardan valutaposities niet tot nauwelijks afdekt. In het eerste kwartaal waren valutakoersverschillen goed voor een verlies van 5 miljoen euro.


Gerelateerde artikelen