VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Acomo weer klaar voor nieuwe acquisities

Na de twee grote overnames van vorig jaar, is Acomo weer klaar voor nieuwe stappen om de onderneming verder op de kaart te zetten. Zoals een goede handelaar betaamt wil het daar zeker niet teveel voor betalen.

Na jaren van radiostilte kwam het er vorig jaar dan toch van. Door de overname van ’s werelds grootste thee importeur Van Rees, het zadenbedrijf Red River en notenhandelaar King Nuts verdubbelde de omvang van de onderneming uit Rotterdam.

Hiermee heeft Acomo vooral ook belangrijke stappen gezet in de strategie die gericht is groei en diversificatie van de handels- en distributie van voedingsgrondstoffen en –ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Je zou zeggen even pas op de plaats, maar de acquisities en de daaropvolgende positieve koersreactie smaken blijkbaar naar meer.

Daar komt bij dat de overgenomen bedrijven eigenlijk niet worden samengevoegd en er dus beperkte integratiewerkzaamheden te verrichten zijn. Wel wordt er onderling kennis gedeeld en van de mogelijke synergievoordelen gebruik gemaakt.

Synergie
CEO Stephane Holvoet van Acomo benadrukt dat het handelshuis voor mogelijke synergievoordelen eigenlijk niet wil betalen. En dat terwijl er vaak wel degelijk synergievoordelen te behalen zijn. Daar zit dus al snel de eerste winst.

Zo bestaan er voor specerijenhandelaar Catz goede mogelijkheden de producten ook via de distributiekanalen van Van Rees en Red River in landen als Canada, Pakistan en Turkije

Grootste reden van de koersstijging van het aandeel vorig jaar zat dan ook in de aantrekkelijke prijs die het handelshuis voor de opgekochte bedrijven heeft betaald. Hierdoor was er gelijk sprake van een aanzienlijke bijdrage aan de winst per aandeel.

Nieuwe overnames
Ondanks de forse groei van vorig jaar en de nieuwe autonome expansiemogelijkheden, blijft het oog van Acomo gericht op acquisities, mede omdat schaalgrootte van enorm belang is.

Toch kijkt het bedrijf vooral naar kandidaten die sterk zijn in bepaalde nichemarkten. In koffie zul je Acomo niet zo snel zien, omdat de posities daar al lang zijn ingenomen en dit een enorme markt betreft.

Bovendien wil Acomo liever niet actief zijn in markten waar een termijnhandel achter zit. De producten die de Rotterdamse onderneming verhandelt gaan altijd gepaard met een fysieke levering, geen schermenhandel zoals dat in koffie wel het geval is.

Voedingsingrediënten is bijvoorbeeld een markt waarin Acomo geïnteresseerd blijft. Met de bedrijven Tefco en het Belgische Snick heeft Acomo hierin al positie, maar door de grote stappen vorig jaar is deze verbreding in de voedingsketen wat achterop geraakt.

Financieel
De financiële criteria zullen daarbij zorgvuldig worden gehanteerd, waaronder het handhaven van solide balansverhoudingen. Groei blijft ondergeschikt aan winstgevendheid. Met de huidige solvabiliteit van 40 procent voelt de onderneming zich comfortabel.

Financiële ruimte voor overnames wordt voornamelijk gecreëerd door de gezonde kasstroom en het feit dat Acomo wat van de historisch hoge pay-out afsnoept.

Werd over 2009 nog 62 procent van de nettowinst uitgekeerd, vorig jaar is dat teruggebracht tot 57,8 procent. Hoewel Acomo er naar streeft het dividend jaarlijks te laten groeien, wil zij zich niet vastpinnen op een pay-out percentage.

Ondanks de verdubbeling in omvang blijft Acomo een betrekkelijk klein bedrijf. Belangrijkste bestaansrecht is gelegen in betrouwbaarheid van levering. Daarvoor gaan partijen met het handelshuis in zee.

En deze leverbetrouwbaarheid zal alleen maar belangrijker worden. Zeker ook nu de markten onzeker zijn en voedingsgrondstoffen schaars worden. 

LEES OOK:

27 mei 2011
18 maart 2011

27 november 2010

8 oktober 2010

 1 mei 2010 
Gerelateerde artikelen