VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Acomo heeft de wind mee, maar weet dat nog niet om te zetten in mooie beursprestaties. Op de aandeelhoudersvergadering (ava) in het Rotterdamse Hilton Hotel toonden aanwezige beleggers zich verheugd met het verhoogde dividend over 2022 van 1,25 euro per aandeel en de stijging van het brutobedrijfsresultaat met 7 procent. Wel waren er zorgen omtrent de matige koersontwikkeling in recente jaren.

De omzet van Acomo, handelaar in onder meer specerijen, zaden en noten, steeg in 2022 met een forse 13 procent. De hamvraag die beleggers op de ava hadden was in hoeverre deze stijging gedreven werd door inflatie en hoeveel was toe te schrijven aan volumegroei. Deze informatie ontbreekt in het jaarverslag en dat heeft volgens Acomo een praktische reden. Binnen iedere divisie kunnen er honderden verschillende producten worden verhandeld, met verschillende meeteenheden en prijzen.

Op geaggregeerd niveau zeggen de volumewijzigingen dus niet zoveel en het is volgens het bedrijf onwenselijk om alle afzonderlijke categorieën te rapporteren.

Acomo liet wel weten dat de productportefeuille goed is gepositioneerd voor volumegroei. Consumptiepatronen veranderen in de richting van de voedingsmiddelen die Acomo verhandelt. Over de hele linie is er een toenemende vraag naar natuurlijke, plantaardige en gezonde producten. 

Acquisities
Onlangs publiceerde de VEB een analyse van de (koers)prestaties van Acomo sinds de jaren negentig.
Hieruit bleek dat het ontplooien van activiteiten die steeds verder van het oorspronkelijke bedrijfsmodel lagen – vooral door overnames – de rendementen heeft verlaagd. Financieel directeur Allard Goldschmeding kwam met een uitgebreid antwoord op de vraag waarom er dan toch is gekozen voor acquisities:

“Wil je groei kunnen versnellen en de schaal kunnen bereiken die Acomo denkt nodig te hebben, dan is autonome groei niet toereikend. Acquisities zijn noodzakelijk. Je kunt een doel hebben dat alle overnames het hoogste rendement moeten behalen dat er in de groep te vinden is. Echter, het is niet realistisch om dat te verwachten. Zolang de drempelwaarde gehaald wordt en er volumegroei kan worden gerealiseerd, creëer je aandeelhouderswaarde. Het gaat om de totale portefeuille, waarbij de diverse segmenten allemaal hun rol hebben. Daarbij wordt ook de relatie tussen rendement en risico in het oog gehouden. Een onderdeel kan iets minder rendabel zijn, maar kan wel het risicoprofiel verbeteren.”

Diversificatie
Hiermee lijkt Acomo door te gaan op het ingeslagen pad van de afgelopen jaren. Door diversificatie in zowel bedrijfsactiviteiten (handel, maar ook het mengen van ingrediënten en vermarkten) als productaanbod, zullen de spectaculaire rendementen uit het verleden misschien moeilijker te realiseren zijn. Daar staat tegenover dat de risico’s daarmee worden gespreid.

De zorgvuldig opgebouwde status van stabiel dividendaandeel zal met deze strategie waarschijnlijk gewaarborgd kunnen worden. Voor veel Acomo-beleggers is deze dividenduitkering nog steeds een van de belangrijkste redenen om geïnvesteerd te blijven in het aandeel, ondanks de matige koersprestaties.

Voor andere aandeelhouders zal dit een onbevredigend antwoord zijn. Zij zijn van mening dat bedrijven zich alleen op de activiteiten moeten richten die het allerhoogste rendement op geïnvesteerde middelen behalen. Met de vrijgekomen opbrengst uit afgestoten divisies kunnen beleggers zelf kiezen om risico’s al dan niet te diversifiëren.

Duurzaamheid
Acomo-ceo Kathy Fortmann benadrukte tijdens haar presentatie op de ava herhaaldelijk het belang van ESG (environmental, social & governance). Er werden verschillende initiatieven aangehaald en hoewel er nog geen specifieke, cijfermatige doelstellingen werden uitgesproken, geeft Acomo aan wel voortgang te hebben geboekt. Twee voorbeelden uit de presentatie waren de reductie van de uitstoot van broeikasgas CO2 en van de hoeveelheid afval.

Opvallend genoeg liet de ESG-rapportage in het jaarverslag een tegenovergesteld beeld zien. Hieruit bleken zowel de CO2-uitstoot als het afval te zijn toegenomen, de laatste categorie zelfs met 33 procent.

Hiernaar gevraagd liet het bestuur van Acomo weten dat zij op veel (verplichte) rapportagestandaarden geen directe invloed hebben. In het geval van het afval (Waste) was er bijvoorbeeld de impact van de verhoogde omzet van een productsegment in de Verenigde Staten dat relatief veel afvalmateriaal met zich meebrengt. De voortgang die wordt geboekt met de verschillende initiatieven is daarom moeilijk zichtbaar te maken in de geaggregeerde resultaten.

Investor relations
Tot slot waren sommige beleggers van mening dat de achterblijvende beurskoers verband houdt met het feit dat het aandeel een relatieve onbekende is op de beurs. Acomo is de afgelopen jaren – voornamelijk door de overname van Tradin Organic – sterk gegroeid en behoort met een marktkapitalisatie van een kleine 650 miljoen euro nu tot de grotere fondsen in de Amsterdamse smallcap-index.

Toch staat het bedrijf nog onvoldoende op de radar bij (internationale) beleggers, zo vond ook de vertegenwoordiger van investeringsmaatschappij Teslin. Acomo maakte daarom bekend dit jaar een speerpunt te maken van het onderdeel Investor relations, om daarmee meer potentiële investeerders te bereiken.
Gerelateerde artikelen