VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandelenbeurs capituleert voor zorgen Griekse schulden

De aandelenbeurzen hebben het zwaar en zorgen voor oplopende verliezen in de beleggingsportefeuille. Beleggers zoeken beschutting, want de vooruitzichten lijken er niet beter op te worden.

Een gedegen gespreide beleggingsportefeuille moet stevige stormen kunnen doorstaan. Wie voor de lange termijn belegt en posities in wil blijven nemen zal hoe dan ook voor de korte termijn koersverlies moeten accepteren. Posities afdekken met putopties of andere derivaten is mogelijk, maar daarvoor wordt wel een premie betaald.

Spreiding
“Niet alle eieren in hetzelfde mandje”, zo vertelt ons de beleggingstheorie. Het is statistisch eenvoudig aan te tonen dat bij spreiding van het belegd vermogen het risico van de totale portefeuille kleiner is dan de risico’s van de afzonderlijke delen. Door spreiding ontstaat als het ware een betere verhouding tussen rendement en risico.

De praktijk blijkt zoals zo vaak weerbarstiger. Zo zal spreiding van het vermogen over bijvoorbeeld aandelen en obligaties bij goede economische vooruitzichten een minder gunstig effect op het rendement hebben dan in de huidige onzekere omgeving.

Momenteel dalen de aandelenkoersen, maar wordt winst gemaakt op obligaties omdat de rente van landen als Nederland en Duitsland daalt. De obligatiemarkt verdisconteert bij lagere groeiverwachtingen een geringere inflatie waardoor de rente daalt.

Obligaties doen het nu ook goed omdat beleggers vluchten van aandelen naar deze vastrentende waarden. Gezien het feit dat de rente al zo laag is twijfelen nogal wat experts aan het nut nu nog in obligaties te stappen.

Een lage rente is zelfs een positieve factor voor aandelen. Bedrijven kunnen daardoor immers goedkoper lenen en de toekomstige winsten zijn bij een lage rente teruggerekend naar nu meer waard.

Overige assets
Er wordt veel onderzoek gedaan naar correlaties tussen verschillende ‘asset classes’. Bijvoorbeeld naar grondstoffen. Door alle nieuwe beleggingsmogelijkheden zijn grondstoffen een nog betrekkelijk jonge categorie, waardoor historische gegevens beperkt zijn.

In de huidige praktijk blijken grondstoffen zich redelijk onafhankelijk te ontwikkelen. Zakt de economie echter in dan zal er ook minder vraag ontstaan en de prijs mogelijk navenant dalen. We zien dat aan de olieprijs.

Een beleggingscategorie die het dit jaar ook opvallend goed doet is vastgoed. Op zich verbazend, want als er iets conjunctuurgevoelig is dan is dat zeker ook vastgoed.

Vastgoed is echter laatcyclisch. Bedrijven betalen vaak als laatste de huur niet meer. Je zou kunnen zeggen dat vastgoed zowel kenmerken van aandelen als van obligaties heeft. De huur vormt een soort vaste inkomstenstroom, maar is wel degelijk afhankelijk van de economie.

Gezien de oplopende leegstand bij zowel kantoren als winkels lijkt ook vastgoed zijn langste tijd als veilige haven te hebben gehad.

Rest de geijkte vluchthaven goud. De goudprijs is vanwege alle onrust dit jaar al flink gestegen waardoor het risico van een luchtbel ontstaat. Zolang de onzekerheden blijven zal goud echter niet misstaan in een portefeuille.

De markt verslaan
Spreiding heeft nog wat andere nadelen. Door veel verschillende soorten effecten in portefeuille te hebben wordt het lastiger deze allemaal goed te volgen. Dat kan nadelig uitpakken.

Verder zegt de theorie dat alleen door wat meer risico te lopen beleggers de markt kunnen verslaan. Wat dat betreft heeft de theorie weer wel realiteitszin.

Wie de aandelenmarkt wil verslaan zal bepaalde fondsen moeten overwegen en bepaalde fondsen moeten onderwegen.

Alleen door een geringere spreiding aan te brengen is het mogelijk superieure rendementen te behalen. Keerzijde is natuurlijk dat bij een foute selectie er sprake is van een underperformance.

LEES OOK:

10 juni 2011Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net