VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedupeerde beleggers InnoConcepts manen justitie tot actie

De VEB heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag gevraagd actie te ondernemen op de aangifte tegen voormalig bestuurders van InnoConcepts. Het is voor beleggers onaanvaardbaar dat de omvangrijke fraude bij het failliete beursbedrijf onbestraft blijven.

Sinds het faillissement van het Eindhovense bedrijf Innoconcepts proberen gedupeerde beleggers Innoconcepts hun recht te halen. Een onderdeel van die actie is de aangifte wegens fraude tegen voormalige bestuurders van Innoconcepts. De VEB heeft namens beleggers de voormalige beleidsbepalers persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft meer dan drie maanden na de aangifte nog steeds geen besluit genomen over het instellen van vervolging. Reden voor de VEB om de hoofdofficier tot actie te manen.

Accountant om openheid gevraagd
Behalve de aangifte bij het Openbaar Ministerie heeft de VEB namens beleggers ook geprobeerd om inzage te krijgen in de controlerapporten van accountant Deloitte. Het gaat om de schriftelijke verslaglegging van de controles die Deloitte heeft uitgevoerd bij Innoconcepts ten behoeve van de jaarrekeningen.

Deloitte was sinds 2005 tot aan het faillissement de externe accountant van InnoConcepts en heeft de (geconsolideerde) jaarrekeningen van InnoConcepts over de boekjaren 2005 tot en met 2009 telkens van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Uit het eerste verslag van curator Louis Deterink komen ernstige verdenkingen van frauduleus handelen van een aantal beleidsbepalers van InnoConcepts naar voren. Deloitte had die malversaties moeten bemerken, maar heeft in ieder geval nooit reden gezien waarschuwingssignalen in haar controleverklaring te vermelden.

Verkrijging van de controledossiers zou het mogelijk maken een onafhankelijke derde te laten oordelen of accountant Deloitte zijn werkzaamheden wel goed heeft verricht.

Niet spoedeisend
De rechtbank Rotterdam heeft nu bepaald dat Deloitte geen inzage hoeft te geven in de  accountantsdossiers over 2007, 2008 en 2009 van het inmiddels failliet verklaarde InnoConcepts.

Daarmee vervalt de mogelijkheid voor beleggers om een second opinion te krijgen over de jaarcijfers. De kort gedingrechter stelt in het vonnis vast dat de VEB geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering.

InnoConcepts – zo stelt de rechter – is inmiddels failliet, zodat sprake is van een gefixeerde situatie. Daarnaast moet volgens de rechter eerst het onderzoek van de curator worden afgerond voordat een uitspraak kan worden gedaan over de toezichthoudende taak van de accountant.

Onderste steen boven
De VEB wacht nu verder onderzoek van de curator van Innoconcepts af. Daarin zullen de werkzaamheden van accountant Deloitte ook gewogen worden.

De vereniging blijft zich inzetten in het dossier Innoconcepts. Door het faillissement van InnoConcepts hebben haar aandeelhouders aanzienlijke schade geleden. Het is voor beleggers onaanvaardbaar dat fraude in deze omvang onbestraft blijft.

De fraude heeft niet alleen bij de direct betrokkenen, waaronder de aandeelhouders van  InnoConcepts, grote schade veroorzaakt, maar komt ook het beursklimaat in Nederland niet ten goede.

Gerelateerde artikelen