VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg tempert verwachtingen voor tweede jaarhelft

Batenburg Beheer stelt zich terughoudend op voor de tweede jaarhelft. Nu de machtsstrijd voorlopig is gestreden hoeft de directie het blijkbaar niet meer zo hoog van de daken te schreeuwen.

De directie van Batenburg blijft verbazen. Enkele maanden geleden klopte het nog de beurskoers op om kritische aandeelhouders de mond te snoeren.

Zo kwam het met de uitkering van een fors jubileumdividend, een nog nooit eerder gedane tussentijds optimistisch persbericht  over de winst en werden nieuwe financiële doelstellingen geformuleerd.

Nu de activistische aandeelhouders bakzeil hebben gehaald lijken de zaken er toch compleet anders voor te staan.

Winstdaling voorzien
Batenburg, actief in de technische installatie en de technische handel, heeft over de eerste jaarhelft een aardige prestatie neergezet.

Gecorrigeerd voor de faillissementslast van 8 ton voor dochterbedrijf IJsselmuiden is het bedrijfsresultaat met 6 procent gestegen en is de nettowinst 1 procent hoger uitgekomen op 2,1 miljoen euro.

Hoewel de eerste jaarhelft naar behoren is verlopen, voorspelt de directie voor geheel 2011 een nettowinst van circa 5 miljoen euro, beduidend minder dan de 5,7 miljoen euro over 2010.

Een stevige winstdaling dus en dat strookt totaal niet met de pas opgemaakte langetermijndoelstellingen, die juist van een versnelde winstgroei uitgaan de komende jaren.

Markt moeilijk
Batenburg schetst een behoorlijk zorgelijk beeld van de wereld en de markten waarop het opereert. De financiële crisis zal invloed hebben op de wereldeconomie  en de Nederlandse industrie is via de export daar weer sterk afhankelijk van.

De bouw- en installatiemarkt kennen, mede door verder afnemende overheidsinvesteringen, een somber beeld met weinig tekenen van herstel en dus aanhoudende prijsdruk.

Genoeg redenen te bedenken om de verwachtingen voor dit jaar te temperen. Opvallend is bijvoorbeeld dat Batenburg de dalende investeringsbereidheid in de tuinbouw als gevolg van de EHEC-bacterie naar voren haalt.

En het opsommen van dergelijke negatieve punten gaat de directie toch een stuk gemakkelijker af nu het geen druk meer voelt van de andeelhouders en de raad van commissarissen op de eigen hand is.

Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden op 8 november aanstaande zal gestemd kunnen worden over de benoeming van een vierde commissaris.

Het is de heer A.R. van Puijnbroek, lid van de familie van grootaandeelhouder Van Puijnbroek, die via VP Exploitatie N.V. 25,8 procent van de aandelen in Batenburg houdt en goede banden heeft met de directie en haar toezichthouders.  
Gerelateerde artikelen