VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal heeft geen last van toenemend wantrouwen onder banken

Van toenemend wantrouwen tussen banken zegt SNS geen last te hebben. Maar goed ook want de bankverzekeraar heeft nog altijd de handen vol aan de eigen, belabberde vastgoedtak.

Eerst maar het zoet. Operationeel draait SNS Reaal lang niet slecht.

Bij de bank steeg de winst ´geholpen door hogere rentemarges´ in de tweede helft van het jaar met 11 procent tot 121 miljoen euro. Echt verbazingwekkend is dit ook niet.

Door ingrijpen van centrale banken wereldwijd is geld spotgoedkoop waardoor banken, met weinig inspanning, een mooie marge kunnen maken op het geld dat zij uitlenen.

Bij verzekeraar Reaal daalde de winst in dezelfde periode van 136 miljoen naar 56 miljoen euro. Boosdoener is hier een ongerealiseerd verlies op rentederivaten.

De derivatenpositie levert geld op als de rente daalt omdat een klimaat met lage rentes verzekeraars over het algemeen pijn doen. Een laag renteniveau zorgt er immers voor dat gecollecteerde premies minder goed belegd kunnen worden. 

Het is moeilijk verenigbaar met de recente uitspraak van Ben Bernanke ("Ik houd de rente de komende twee jaar laag”), maar in de eerste helft van 2011 liep de rente behoorlijk op. Een fiks verlies van 24 miljoen euro dus. Het goede nieuws is nu de rente weer hard daalt waardoor deze derivaten weer ‘in the money’ komen.

De onderliggende winst, die bijzondere waardeverminderingen als de derivatenpositie niet meeneemt, laat een stijging zien van 89 miljoen euro in de eerste helft van 2010 naar 105 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. 

Bitter zorgenkindje
Helaas werden de winsten uit operationele activiteiten de afgelopen vijf jaarhelften overschaduwd door de negatieve resultaten bij de vastgoedtak, Property Finance (zie tabel).

Resultaat 2009 H1* 2009 H2 2010 H1 2010 H2 2011 H1
Kernactiviteiten (mln)* 61 175 234 149 162
Property Finance (vastgoedtak) (mln) -91 -128 -219 -424 -118
Nettowinst (mln)-30 47 15 -275 44
*SNS Bank, Reaal en Zwitserleven

Topman Latenstein moest 138 miljoen euro afboeken op het vastgoedonderdeel waardoor een verlies van 118 miljoen euro werd gerealiseerd.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010 is het vastgoedverlies gehalveerd, maar door de afboekingen op dit onderdeel verdampte ongeveer 70 procent van de winst die met de ‘kernactiviteiten’ werd behaald.

Het lek lijkt nog niet boven. ‘We voorzien dat het niveau van bijzondere waardeverminderingen op vastgoedfinancieringen in de tweede helft van 2011 hoog blijft, echter fors lager dan in 2010’, aldus Latenstein van Voorst.

Eerst zorgden het Amerikaanse en Spaanse vastgoed voor problemen, nu is het vooral het Nederlandse gedeelte is dat niet best draait.
 Staatsteun tot 2012
-SNS Reaal wil zijn blootstelling aan vastgoed sterk verminderen door de eigen portefeuille verder af te bouwen. 

-En het geld dat hier vrij komt, komt goed van pas om de doelstelling om kapitaal vrij te maken ter verbetering van de solvabiliteit te realiseren.

-Van de in november 2010 opgestelde doelstelling om 700 miljoen euro vrij te maken, was eind juni 2011 al zestig procent gerealiseerd. 

-Een prima prestatie, maar niet voldoende om de resterende staatschuld (565 miljoen euro) in 2011 af te lossen. Dit zal nu waarschijnlijk in 2012 gebeuren.
 

Geen paniek
SNS Reaal zegt geen last te hebben van de gebrekkige liquiditeit en het toenemende wantrouwen van banken in elkaar als gevolg van de schuldencrisis. 
 
‘Het is een zorgelijke situatie dat banken elkaar minder makkelijk geld uitlenen, maar de situatie is niet te vergelijken met drie jaar geleden toen Lehman Brothers omviel’, aldus financieel directeur Lamp.

Lamp draagt aan dat banken nu aangesterkte balansen hebben, en meer liquiditeit aanhouden. SNS Reaal leent nog altijd (overnight) geld uit aan verschillende Europese banken, en heeft in de laatste weken geen liquiditeiten bij de Europese Centrale Bank gestald. ‘Het is belangrijk dat we elkaar niet gek maken’.
Gerelateerde artikelen