VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Acomo presteert goed in onrustige markten

Amsterdam Commodities (Acomo) bewijst opnieuw goede resultaten te kunnen boeken onder wisselende marktomstandigheden. Ook voor de tweede jaarhelft is de directie positief gestemd.

Als de financiële markten in zwaar weer komen krijgt meestal ook de koers van Acomo er van langs.

Het handelshuis in onder meer noten, specerijen, thee en zaden wordt dan als kwetsbaar gezien.

De onderneming uit Rotterdam heeft echter een ijzersterk track record om ook onder moeilijke marktomstandigheden te presteren. Juist dan ook doen klanten een beroep op de leveringsbetrouwbaarheid van het handelshuis. Dit track record staat nog altijd als een huis.

Acquisities
De halfjaarcijfers van Acomo worden vertekend door de bijdrage van acquisitie. ’s Werelds grootste thee importeur Van Rees en het zadenbedrijf Red River liepen vorig jaar slechts 2 maanden in de cijfers mee.

Notenhandelaar King Nuts, gekocht in oktober 2010, is voor het eerst in de cijfers van Acomo opgenomen.
De nieuwe aanwinsten presteerden wat minder dan vorig jaar, maar dat kan vooral worden toegeschreven aan de zwakke dollar.

Red River en Van Rees boeken in dollars, waardoor Acomo over circa de helft van de omzet een translatierisico loopt, naast het valutarisico dat inherent is aan de handelsactiviteiten. Dat laatste betreft ook vaak een dollarrisico.

Ontrafelen
Acomo boekte over de eerste jaarhelft een totale omzet van 271,4 miljoen, tegen nog 128,5 miljoen vorig jaar. Het bedrijf spreekt over een levendige handel in commodities bij over het algemeen hoge prijsniveaus.

Waar de nieuwe aanwinsten autonoom (gecorrigeerd voor het negatieve valutaeffect) min of meer stabiel waren, Acomo geeft geen autonome cijfers, zijn daarentegen de prestaties van Acomo’s bestaande dochter Catz International (specerijen, noten en zuidvruchten) ijzersterk.

De omzet steeg hier volledig autonoom met liefst 38 procent tot 104,5 miljoen euro en de brutowinst met 40 procent. Catz compenseert daarmee ruimschoots de wat mindere bijdragen van de geacquireerde bedrijven.

Acomo als geheel boekte een 70 procent hogere nettowinst van 11,7 miljoen euro. Autonoom is sprake van een winstgroei van 19 procent tot 5,4 miljoen euro.

Uitgesmeerd over het totaal aantal uitstaande aandelen van dik 23 miljoen komt het totale resultaat uit op 0,503 euro per aandeel.

Wordt rekening gehouden met het verlies van 2,1 miljoen euro op de vorig jaar verkochte rubberactiviteiten en acquisitiekosten van 766.000 euro, dan is de winstgroei zelfs 190 procent. Deze posten komen echter niet meer terug.

Dividend
De directie toont zich positief over de rest van het jaar. Traditiegetrouw geeft het bedrijf geen concrete winstverwachting af.

Acomo stelt wel voor het interimdividend met 2 cent te verhogen tot 13 cent. In totaal keerde het handelshuis vorig jaar 50 cent per aandeel uit, 57,8 procent van de behaalde winst.

Om de balans wat te versterken en geld over te houden voor overnames lijkt het aannemelijk dat de pay out nog wat verder omlaag gaat.

Uitgaande van een mogelijk totaal dividend van 55 cent geeft dat nog altijd een dividendrendement van 5,4 procent.

LEES OOK:

14 juni 2011

27 mei 2011
18 maart 2011

27 november 2010

8 oktober 2010

 1 mei 2010 
Gerelateerde artikelen