VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ontmanteling ING hapert

Nog krap twee jaar heeft ING om zichzelf om te vormen en opnieuw uit te vinden. Dat gaat duidelijk niet van een leien dakje. Plannen worden aangepast.

ING moet eind 2013 klaar zijn met haar metamorfose. Dat is althans wat de Europese Commissie in Brussel wil. Het gaat duidelijk niet van een leien dakje.

De beurzen zijn niet in de stemming voor grote nieuwkomers en de meeste financiële instellingen zitten te krap bij kas om de onderdelen die ING wil afstoten zomaar over te nemen.

Daar komt bij dat ING de nog resterende staatssteun zo snel mogelijk wil aflossen, maar ook moet voldoen aan de strenge Basel III-kapitaaleisen. Genoeg stof voor discussie op de Investor Day die ING in Amsterdam houdt.

ING wil als Europese bank verder groeien, zonder de balans te vergroten. Deze moet stabiel blijven rond de huidige 900 miljard euro.
Topman Hommen spreekt op beleggersdag ING 
-De prioriteit voor ING Groep zal dit jaar liggen bij het kapitaal, de financiering en de liquiditeit van zijn bankdivisie, zegt chief executive Jan Hommen vrijdag tijdens een beleggersdag.

"We zullen ook aandacht schenken aan de winst", zegt Hommen, maar kapitaal, financiering en liquiditeit zijn de eerste prioriteit.

-De CEO zegt verder serieus te zullen kijken naar de langlopende liquiditeitsfaciliteit van de Europese Centrale Bank (ECB), die Europese banken in staat stelt om geld voor drie jaar te lenen tegen 1%. "Dat is zeer aantrekkelijk", zegt Hommen.

-ING heeft nog geen gebruik gemaakt van dit aanbod, omdat onduidelijk was of er misschien aanvullende voorwaarden zouden worden gesteld door de centrale bank, bijvoorbeeld een verbod op het uitkeren van dividend of het uitkeren van bankbonussen.

-ING heeft in februari opnieuw een kans om gebruik te maken van de ECB-liquiditeitfaciliteit, waar andere Europese banken massaal gebruik van maakten toen de goedkope lening einde van 2011 in het leven werd geroepen.

Hommen zal er serieus naar kijken. "Het is te voordelig om te laten liggen".

-Op vragen van analisten zei de ING-topman dat verdere deinvesteringen een mogelijkheid zijn in de toekomst, bovenop de desinvesteringen die al zijn aangekondigd.

Er moet aan de bezittingenkant van deze balans meer ruimte komen voor kredieten aan klanten, terwijl aan de andere kant van de balans de verplichtingen meer moeten bestaan uit spaargeld.

Beleggingen met een laag rendement moeten worden vervangen door leningen aan klanten, en kortlopende financieringen moeten worden teruggedrongen.

Doel omlaag
De rendementsdoelstelling voor ING Bank wordt verlaagd naar een rendement op eigen vermogen van 10 tot 13 procent. Dat was eerder 13 tot 15 procent.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat het aangehouden eigen vermogen hoger wordt onder Basel III, dus het genoemde lagere percentage is wel van een groter bedrag.

Verder zegt ING nu dat de resterende staatssteun niet in mei 2012 wordt afgelost, zoals het plan was, maar pas eind 2013.

Dit betekent dat aandeelhouders voorlopig niet op dividend hoeven te rekenen. ING moet nog 4,5 miljard euro terugbetalen aan de Nederlandse schatkist.

Bevroren
Het plan om de verzekeringsbedrijven via meerdere beursgangen af te stoten moet vanwege de slechte marktomstandigheden de ijskast in.

ING gaat nu eerst proberen de Aziatische verzekeringsactiviteiten apart te verkopen.

Dit maakt het mogelijk dat ook het Europese verzekeringsbedrijf, waaronder Nationale Nederlanden, later ook apart wordt verkocht. Met de opbrengst van de Aziatische activiteiten zal een deel van de schuld worden afgelost.

Dat geeft mogelijk alsnog ruimte om Nationale Nederlanden door middel van een spin-off terug te geven aan de huidige aandeelhouders ING, in zijn geheel of deels.

De plannen voor een beursgang van de Amerikaanse verzekeringstak staan nog wel. De Amerikaanse aandelenbeurs ligt er de laatste maanden al aanzienlijk beter bij dan die in Europa.

Reactie
Het aandeel ING reageerde donderdag eerst uiterst positief op de aankondigingen. Apart verkopen van de Aziatische activiteiten zal vermoedelijk aanzienlijk meer opbrengen dan afstoten in een beursgang samen met het Europese bedrijf.

Een dag later wordt weer stevig ingeleverd. Beleggers zien vermoedelijk dat de ontmanteling van deze enorme financiële instelling geen eenvoudige klus is en verkeren in grote onzekerheid over wat er eind 2013 van hun ING Groep over is.
Gerelateerde artikelen