VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Unilever groeide vrijwel uitsluitend door prijsverhogingen

Het blijft balanceren bij Unilever. De omzet groeit door prijsverhogingen en hogere verkopen in opkomende landen. De tweedeling in prestaties tussen de voedings- en verzorgingstak worden steeds schrijnender.

Voor Unilever wordt omzetgroei al een tijd met hoofdletters geschreven. Over heel 2011 ging die omzet met eenzelfde percentage omhoog als in het vierde kwartaal. Toch zijn de achtergronden van de groeipercentages opmerkelijk.

Eerst het jaar 2011 in vogelvlucht.

De omzet steeg over het gehele jaar met 6,5 procent  tot 46,5 miljard euro. De hogere omzet was voor een groot deel te danken aan hogere prijzen. Onderliggend groeide het aantal verkochte producten met 1,6 procent.

De verhoging van de prijzen met 4,8 procent vind haar oorzaak vrijwel volledig in duurdere grondstoffen die worden doorberekenend.

Opkomende landen weer belangrijker
De groei werd voor een belangrijk deel ook gedragen door de verkopen in opkomende landen die in het afgelopen jaar met 11,5 procent toenamen.

Het belang van Azië, Afrika en Latijns Amerika blijft daarmee groeien en dat is niet onbelangrijk voor de toekomst. Omdat juist in deze regio's wel volumegroei wordt gerealiseerd, ondanks de soms hogere prijzen die de consument moet betalen.

Volumegroei stokt in vierde kwartaal
De jaarcijfers verbloemen dat het vierde kwartaal niet meeviel voor Unilever. De omzet ging net als in de rest van het jaar wel omhoog met ruim 6,5 procent. Maar in tegenstelling tot de drie eerdere kwartalen was de groei nu volledig te danken aan hogere prijzen.

Onderliggend groeiden de volumes met slechts 0,1 procent, terwijl de markt rekende op 1,2 procent. Een gevoelige misser, omdat het laten groeien van de volumes een van de belangrijkste doelstellingen is voor de onderneming.

Er zit bovendien een opvallende tweedeling in volume-ontwikkeling. De pijn zit met name in de verkoop van voedingsmiddelen. Voor de divisie Foods nam het aantal verkochte producten af met 3,9 procent en voor Refreshment bedroeg de daling 3,0 procent.

Hoe anders was het bij de verzorgingsproducten. De groei in het volume van de divisies Personal Care (+5,2 procent) en Home Care (1,0 procent) waren wel positief.

Balanceren in de marge
Ook op het gebied van marge was 2011 een jaar van balanceren. Met de prijsverhoging heeft Unilever de schade van duurdere grondstoffen grotendeels weten te compenseren. Toch kon niet worden voorkomen dat de brutomarge met 180 basispunten daalde.

Compensatie voor dit verlies aan winstgevendheid werd gevonden in een strikt budget voor marketing. Ondanks dat de uitgaven voor reclame met 150 miljoen euro stegen, ging het budget als percentage van de verkopen met 70 basispunten omlaag.

Ook werd nauwlettend gelet op de overige bedrijfskosten, de zogenaamde overhead. Dit leidde tot een verbetering van de operationele marge met 100 basispunten, waardoor deze met slechts 10 basispunten afnam. Als een volleerd koorddanser heeft Unilever het afgelopen jaar een geslaagde balanceeract neergezet.

Tegenwind houdt aan, maar zwakt misschien iets af
Voor dit jaar verwacht Unilever dat de macro-economische omgeving moeilijk zal blijven en de tegenwind uit de grondstoffenhoek eveneens zal aanhouden, hoewel deze minder straf zal zijn dan in 2011.

De doelstelling blijft hetzelfde, de onderneming streeft naar winstgevende volume groei die hoger ligt dan de markt, een stabiele en houdbare operationele margeverbetering en sterke kasstromen.

Alle doelstellingen behalen blijft een balanceeract, waarbij de volumegroei de grootste uitdaging voor de toekomst blijft.

MEER UNILEVER:

3 november 2011

 4 augustus 2011

28 april 2011

15 april 2011

4 november 2010
Gerelateerde artikelen