VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

13 mei 2014

Veel gestelde vragen VEB-actie Deloitte

  • Pagina printen
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De VEB is een juridische actie tegen Deloitte Accountants gestart, vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Ahold in de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude in 2003. Wat betekent dat voor u? De antwoorden.

1.Waarvoor houdt de VEB Deloitte aansprakelijk?
De VEB houdt de maatschap Deloitte Accountants en haar individuele maten aansprakelijk vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Koninklijke Ahold N.V. 

Het gaat om de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude. Deze fraude kwam in februari 2003 aan het licht.

2.Wat is de achtergrond van deze aansprakelijkstelling?
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) berispte Deloitte accountant John van den Dries al in september 2008 voor de gebrekkig controle bij Ahold.

Het CBB kwam in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Uit de uitspraak van het CBB volgde ook dat door Deloitte de goedkeurende verklaring over de Ahold jaarrekening over 1999 reeds werd afgegeven voordat daadwerkelijk de benodigde gegevens daarvoor waren gecontroleerd. Voor de VEB behoort deze zaak tot de dieptepunten van de Nederlandse accountancy.

3.Moet ik lid zijn van de VEB om mij aan te melden voor deze actie?
Nee, de kosten die de VEB maakt met deze actie, zoals juridische en administratieve kosten, neemt de VEB voor eigen rekening. De VEB sluit niet uit dat in de toekomst voor deelname aan deze actie het lidmaatschap verplicht zal worden gesteld.

De vereniging ontleent haar bestaansrecht aan het lidmaatschap van haar leden en zodoende heeft de VEB deze actie tot stand kunnen brengen. Wij kunnen niet garanderen dat niet leden tijdig op de hoogte worden gesteld bij het bereiken van een eventuele schikking.

Het is mogelijk dat de schikking uitsluitend zal gelden voor VEB leden. Wij raden u daarom aan om lid te worden van de VEB. Kijk hier .

4.Hoe meld ik mij aan voor de Ahold-Deloitte actie?
U kunt zich aanmelden via de website. .

5.Zijn er kosten verbonden aan deelname van deze juridische actie?
VEB-leden kunnen gratis deelnemen aan collectieve acties. Lid worden kan vanaf €57,50 per jaar. Wanbetalers worden geroyeerd als lid en als deelnemer aan de acties.

6.Over welke periode gaat deze actie?
In beginsel kan iedereen die aandelen Ahold heeft gekocht in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en schade heeft geleden, zich aanmelden voor de actie.

De uiteindelijke claimperiode is afhankelijk van de uitspraak van de rechter of hetgeen wordt overeengekomen bij een eventuele schikking. De claimperiode kan dus nog wijzigen.

7.Wat is het gevolg als ik niet over dergelijke bewijzen beschik?
De VEB kan uw aanmelding voor de actie dan wel registreren en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. U heeft echter een bewijsprobleem als de actie tot een schadevergoedingsovereenkomst mocht leiden. Het is mogelijk dat u uiteindelijk niet kunt deelnemen aan de actie en geen schadevergoeding ontvangt.

8.Kan ik dergelijke bewijzen alsnog ergens verkrijgen?
Mocht er in de toekomst een schikking plaatsvinden dan zullen wij de banken verzoeken om de transactieoverzichten te laten genereren zodat u de claim gemakkelijker kan indienen bij de claimadministrator. Wij kunnen echter niet garanderen dat iedere bank hieraan zal meewerken.

9.Ik ontvang iedere week een nieuwsbrief van de VEB. Ben ik dan automatisch lid?
De nieuwsbrief van de VEB is voor iedere belegger. Het betekent nog niet dat u lid bent van de VEB. 

10.Hoe toon ik aan dat ik aandelen Ahold in de bewuste periode heb gekocht?
Aandeelhouders die mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie wordt aangeraden om in elk geval transactieafschriften/transactieoverzichten goed te bewaren. Exacte details over de bewijsvoering kan pas worden medegedeeld indien er een eventuele schikking wordt bereikt.