VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal afboekingen komen nu uit andere hoek

De bankdivisie SNS Reaal doet operationeel geen slechte zaken, maar door afboekingen blijft er onder de streep weinig over.

Zwarte cijfers voor SNS Reaal in 2011. De bank verzekeraar presenteerde een winst van 87 miljoen euro, waar vorig jaar een verlies werd geboekt van 260 miljoen euro.

Vooral het bankonderdeel draait lekker. Topman Ronald Latenstein voerde de winst hier op van 206 miljoen euro in 2010 tot 262 miljoen euro vorig jaar.

Toegegeven, een gedeelte van de stijging komt door een boekhoudtrucje. Het concern kocht tegen korting eigen schuldpapierpapier op, en kon hierdoor een flinke boekwinst realiseren.

Maar ook zonder deze "buitengewone bate" was de winst met 21 miljoen euro toegenomen.

Jan Hommen, topman van grote broer ING , zal jaloers zijn op de reden van deze stijging. SNS Reaal zag de rentemarge, feitelijk het verschil in rente tussen in- en uitgeleend geld, namelijk toenemen.

In de tweede helft van het jaar bedroeg de marge bij de retail bank 112 basispunten, ten opzichte van 109 basispunten in de eerste helft van het jaar.

SNS Reaal geeft aan de funding kosten te kunnen beperken door verschillende onderdelen - de retail bank, het onderdeel voor het midden en klein bedrijf en het vastgoed onderdeel - te laten samenwerken.

De weliswaar hogere rentemarge van ING daalde opmerkelijk genoeg juist bij .

Zwitserleven aan de beurt
SNS Reaal zou SNS Reaal niet zijn als "eenmalige" afboekingen de aardige operationele cijfers niet zouden overschaduwen. Nu is verzekeraar Zwitserleven aan de beurt. Latenstein boekte hier 107 miljoen euro op af.

Niet geheel onverwacht gezien het sappelen op de markt voor levensverzekeringen. Concurrent Achmea boekte eerder ook al een flink bedrag af op haar levensverzekeringactiviteiten.

Dat het sappelen is, blijkt ook uit de "waarde uit nieuwe productie"-cijfer. Kort gezegd geeft dit getal de verdisconteerde toekomstige winsten van de in afgelopen periode verkochte polissen weer.

Het getal daalde over heel 2011 met bijna 40 procent tot 8 miljoen euro. In de tweede helft van het jaar dook die waarde met minus 6 miljoen euro zelfs in het rood. Kort gezegd is de som van de premies op polissen die het concern in de tweede helft van het jaar verkocht lager dan de verplichtingen die hier tegenover staan.

Klein voordeel
Het verdienmodel van levensverzekeraars staat onder druk door moordende concurrentie en de lage rente. De inkomsten uit polissen kunnen hierdoor minder lucratief weggezet worden, waardoor de marges onder druk komen te staan.

Overigens zit hier een voordeel voor de bank-verzekeraar. De geduchte concurrent van de levensverzekering zijn de goedkopere bankspaarproducten. De klanten die SNS Reaal bij de verzekeraar verliest, kloppen graag aan bij de bank.

Een pur sang verzekeraar als bijvoorbeeld Achmea heeft dit voordeel niet.
Iets minder zware molensteen

De molensteen om de nek van SNS Reaal blijft de vastgoedtak, Property Finance. De steen wordt wel steeds minder zwaar. Het onderdeel is nog steeds verlieslatend, maar de afboekingen nemen af. Waar in 2010 nog 784 miljoen afgeboekt werd, was dit vorig jaar gereduceerd tot 251 miljoen euro.

En dit is ook wel logisch omdat de omvang van de probleemportefeuille in rap tempo afneemt. De totale kredietlimieten zijn vorig jaar afgebouwd met 1,4 miljard euro tot 5,5 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten was de daling van de uitstaande leningen met 41 procent behoorlijk. Inmiddels is de blootstelling aan Amerika afgebouwd tot acht procent van het totaal.

Nederland niet immuun
Het afboeken in Nederland gaat relatief langzamer. Hierdoor bestaat inmiddels 60 procent van de probleem-portefeuille uit Nederlands vastgoed. Aangezien hier verhoudingsgewijs in de laatste jaren minder op is afgeboekt dan in andere landen zit hier misschien nog pijn.

Recent twijfelde of de werkelijke waarde van vastgoed wel in de buurt komt bij de waarde die in de boeken stond. De toezichthouder deed een oproep om vastgoed conservatief te waarderen.

Waarschijnlijk was zijn noodkreet te laat voor de accountants van SNS Reaal om nog mee te nemen in deze cijfers.

Het lijkt te vroeg om te zeggen dat SNS Reaal gevrijwaard blijft van afboekingen. "De verwachting is dat impairments op hoge niveaus blijven voor Property Finance in 2012", zo melden de jaarcijfers.

De afboekingen zullen de aardige operationele prestaties in de komende kwartalen waarschijnlijk blijven overschaduwen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen