VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM neemt klacht VEB over Deloitte serieus

"Zeer kwalijk en onaanvaardbaar." Die ongekend harde kwalificaties gebruikt toezichthouder AFM voor de handelwijze van Deloitte Accountants. De VEB bereidt een tuchtklacht voor.

De AFM laat weten dat "indien hetgeen u stelt over de handelswijze van Deloitte en de heer Dassen juist is, acht de AFM dit zeer kwalijk en onaanvaardbaar".

De klacht van de VEB heeft betrekking op het schuiven met posten tussen verschillende juridische entiteiten van Deloitte.
Op deze manier heeft accountant Deloitte afgelopen jaren geprobeerd gedupeerde Ahold beleggers met hun schadeclaim naar het ‘verkeerde loket' te sturen.

"Een accountant onwaardig", noemde VEB-directeur Jan Maarten Slagter het eerder. Ook toezichthouder AFM neemt nu op ongekend felle manier afstand van de manier waarop Deloitte heeft .

De AFM meldt dat zij de klachten van de VEB meeneemt in het toezicht dat zij op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties op Deloitte uitoefent. Voordat eventuele handhaving aan de orde kan zijn zal de gang van zaken verder onderzocht moeten worden. Daar start de AFM dus nu mee.

Gang naar de accountantskamer
De AFM lijkt de VEB de suggestie te doen ook zelf actie te ondernemen. "Nu het handelen in kwestie u direct aangaat, meent de AFM dat het meer voor de hand ligt dat een dergelijke procedure door u aanhangig zou worden gemaakt."

De VEB treft de nodige voorbereidingen om deze suggestie uit te voeren.

Procedure van de VEB
De VEB heeft op 7 februari 2012 de individuele partners van de Maatschap Deloitte Accountants gedagvaard voor de gebrekkige controle bij Ahold. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen van hen aan gedupeerde beleggers.

De precieze schade zal nog moeten worden vastgesteld. De totale schade in de Ahold zaak bedroeg $ 16 miljard. De VEB voert de procedure tegen accountants als collectieve belangenbehartiger. Gedupeerde aandeelhouders kunnen zich bij de VEB actie aansluiten door lid te worden van de VEB.