VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoe accountant Deloitte probeerde beleggers te misleiden

Tien jaar na het Ahold-schandaal moet accountant Deloitte zich voor de rechter gaan verantwoorden. Bijna hadden beleggers naar compensatie kunnen fluiten. Door misleiding van Deloitte. Het hele verhaal.

Op zijn vroegst volgend jaar start de rechtszaak van beleggers tegen accountant Deloitte over de fraude bij Ahold.

Het is dan op de kop af tien jaar na bekendwording van de fraude bij de grootgrutter maar van Deloitte had die periode nog langer mogen duren. Zij heeft actief geprobeerd beleggers om de tuin te leiden.
 
Het had dan ook weinig gescheeld of beleggers hadden niet eens de mogelijkheid gehad hun recht te halen in deze zaak.

Door actief te azen op een vormfout heeft de accountant geprobeerd zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid en rol in de miljardenfraude bij Ahold.

Een reconstructie van gebeurtenissen van vier jaar geleden laat haarfijn zien hoe Deloitte in deze zaak opereert.

Terug in de tijd
Februari 2008. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de boekhoudfraude bij Ahold aan het licht kwam. De VEB is namens beleggers in gesprek met Ahold om compensatie te krijgen voor het geleden verlies.

Maar Ahold is niet de enige partij die iets te verwijten is in deze grote boekhoudfraude. Ook accountant Deloitte treft blaam vanwege de ontoereikende controle door Deloitte van de Ahold jaarrekeningen over 1999, 2000 en 2001.

De tuchtrechter heeft het tekortschieten van de Deloitte accountant al in 2007 vastgesteld. Ook in hoger beroep werd dit bevestigd. De totale door beleggers geleden schade van de fraude bij Ahold ziet op 14,6 miljard dollar.

In februari 2008 dreigt de vordering van gedupeerde Ahold beleggers te verjaren. Namens beleggers moest de VEB de accountant laten weten dat zij aanspraak wilden blijven maken op hun rechten jegens Deloitte; in juridisch jargon: de vordering moest worden gestuit. Maar bij wie moesten beleggers terecht voor een dergelijke verlenging?

Om dat te achterhalen is de VEB begin 2008 met de toenmalige bestuursvoorzitter van Deloitte Roger Dassen en het toenmalige hoofd juridische zaken Sjef Evers in overleg getreden.

Geholpen door hun advocaten weigerden zij echter duidelijk te maken waar de vordering van de gedupeerde Ahold beleggers zich bevond: bij de voormalige maten van de Maatschap Deloitte Accountant of bij Deloitte Accountants B.V.

Sterker nog Deloitte heeft met misleidende handelingen eerder de indruk gewekt dat de vordering was overgegaan naar Deloitte Accountants B.V. Dat bleek achteraf niet juist: de vordering was achtergebleven bij de Maatschap Deloitte Accountants.

De correspondentie uit die februaridagen maakt veel duidelijk:

-Deloitte wilde met de VEB als "heren onder elkaar" onderhandelen. Bij een herenoverleg horen geen misleidende handelingen. Deloitte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij had gewekt bij de VEB in het kader van het herenoverleg.

-Deloitte en haar advocaten maakten pas op 11 februari 2008 duidelijk dat zij namens Deloitte Accountants B.V. spreken en niet namens de maten van de Maatschap Deloitte Accountants. Daarvoor spreken zij namens "Deloitte" of namens "cliënte (m.n. Sjef Evers)".

-Deloitte en haar advocaten hebben misleidende uitlatingen gedaan, die er op gericht waren de VEB te doen geloven dat de vordering was overgegaan naar Deloitte Accountants B.V.

Stand van zaken
Begin dit jaar heeft de VEB namens gedupeerde Ahold beleggers 451 aan de Maatschap Deloitte Accountants gerelateerde vennootschappen en personen voor de rechtbank Amsterdam gedaagd.
 
De inhoudelijke behandeling start op zijn vroegst begin volgend jaar.

De VEB bereidt een tuchtklacht voor tegen accountant Dassen en de andere bestuurders van Deloitte Accountants B.V. die als register accountant staan ingeschreven in het accountantsregister.

Ook zij zijn als bestuurder medeverantwoordelijk voor het handelen van Deloitte Accountants B.V. in februari 2008. Volgens hun gedragsregels moeten accountants in hun beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht optreden

De VEB bestudeert de mogelijkheid aanvullende stappen te nemen.