VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB doet aangifte tegen accountant Deloitte en twee sleutelfiguren

Deloitte heeft zich volgens de VEB schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte in de nasleep van de Ahold-zaak. Gerard Spong heeft namens gedupeerde Ahold-beleggers aangifte gedaan.

De aangifte bij het Openbaar Ministerie richt zich tegen Deloitte Accountants B.V., Roger Dassen en de voormalige hoofd jurist Sjef Evers.

Aangifte
Namens de VEB heeft advocaat Gerard Spong de feiten op een rij gezet en getoetst aan het strafrecht. Daaruit blijkt dat Deloitte Accountants B.V., bestuurder Roger Dassen en hoofdjurist Sjef Evers valse verklaringen op schrift hebben gesteld.

De aangifte heeft (onder andere) betrekking op een brief die Roger Dassen op 18 februari 2008 aan de VEB stuurde.

In die brief liet Dassen namens Deloitte Accountants B.V. weten de vordering van de gedupeerde Ahold beleggers te stuiten. Deloitte Accountants B.V. kon deze vordering niet stuiten omdat de vordering bij de Maatschap Deloitte Accountants ("Maatschap") was achtergebleven.

De brief van 18 februari 2008 was daarmee enkel bedoeld om de gedupeerde Ahold aandeelhouders om de tuin te leiden.

Vervolg
Het OM zal deze aangifte in behandeling moeten nemen en onderzoeken of inderdaad sprake is van strafbaar feiten.

Als het OM tot vervolging overgaat zullen Deloitte Accountants B.V., Roger Dassen en Sjef Evers voor de strafrechter moeten verschijnen. Op basis van art. 225 en art 326 van het Wetboek van Strafrecht worden zij die zich schuldig maken aan oplichting of valsheid in geschrifte gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie (EUR 78.000).

Op deelneming aan een criminele organisatie staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar, welke straf voor oprichters, leiders of bestuurders met een derde kan worden verhoogd.

Oplichting en valsheid in geschrifte
Deloitte Accountants B.V. weigerde in februari 2008 duidelijk te maken of de vordering van de gedupeerde Ahold aandeelhouders was overgegaan van de Maatschap naar Deloitte Accountants B.V. of was achtergebleven bij de Maatschap.

De onduidelijkheid was ontstaan door geschuif met posten tussen verschillende juridische entiteiten van Deloitte in 2004. Achteraf moet worden vastgesteld dat Deloitte heeft geprobeerd gedupeerde Ahold beleggers met hun schadeclaim naar het "verkeerde loket" te sturen.

De bestuurders van Deloitte Accountants B.V. deden het daarbij (onder andere) in de bewuste brief van 18 februari 2008 actief voorkomen dat de beleggers bij Deloitte Accountants B.V. moesten zijn zodat zij daar hun vordering zouden stuiten om verjaring te voorkomen.

De brief van 18 februari 2008 kwalificeert als valsheid in geschrifte. Door op deze manier te handelen probeerde Deloitte onder haar verantwoordelijkheid voor het Ahold-debacle uit te komen.

"Deloitte Accountants B.V." bleek achteraf het verkeerde loket: de beleggers moesten bij de partners van de Maatschap zijn en daar moest de vordering worden gestuit.

Gerard Spong heeft daarom namens de gedupeerde Ahold beleggers aangifte gedaan tegen Deloitte Accountants B.V., haar voormalig bestuursvoorzitter Roger Dassen en de voormalige hoofd jurist Sjef Evers. 

Klacht bij AFM
Eerder legde de VEB het handelen van de bestuurders van Deloitte Accountants B.V. aan de AFM voor. In haar brief van 13 april 2012 liet de AFM weten dat "indien hetgeen u stelt over de handelswijze van Deloitte en de heer Dassen juist is, acht de AFM dit zeer kwalijk en onaanvaardbaar".Tuchtklacht bij Accountantskamer
De bestuurders van Deloitte Accountants B.V. hebben ook in strijd gehandeld met de gedragsregels die gelden voor accountants. Deze schrijven onder andere voor dat accountants integer ("eerlijk en oprecht") moeten optreden.

De bestuurders van Deloitte Accountants B.V. deden dat niet en zullen zich voor hun gedrag bij de Accountantskamer moeten verantwoorden.

Procedure van de VEB
De VEB heeft op 7 februari 2012 de individuele partners van de Maatschap Deloitte Accountants gedagvaard voor de gebrekkige controle bij Ahold. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen van hen aan gedupeerde beleggers.

De precieze schade zal nog moeten worden vastgesteld. De totale schade in de Ahold zaak bedroeg 16 miljard dollar. De VEB voert de procedure tegen accountants als collectieve belangenbehartiger. Gedupeerde aandeelhouders kunnen zich bij de VEB actie aansluiten door lid te worden van de VEB.