VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na strafklacht ook tuchtklacht tegen Deloitte Accountants

De bestuurders van Deloitte Accountants zullen zich voor de Accountantskamer moeten verantwoorden voor hun handelswijze jegens beleggers in de nasleep van de Ahold-zaak. Dat vraagt de VEB namens beleggers.

De beleggersvereniging heeft een tuchtklacht ingediend tegen de bestuurders van Deloitte Accountants B.V., waaronder de voormalige bestuursvoorzitter Roger Dassen.

Kernvraag is of de Deloitte bestuurders zich integer hebben gedragen in de nasleep van de Ahold-affaire waarbij beleggers voor miljarden aan schade hebben geleden. Deloitte was destijds de accountant van Ahold.

Beleggers zijn al tijden bezig om ook accountant Deloitte aansprakelijk te stellen voor zijn rol in het debacle. In februari 2008 dreigt de vordering van gedupeerde Ahold beleggers te verjaren.

Namens beleggers moest de VEB de accountant laten weten dat zij aanspraak wilden blijven maken op hun rechten jegens Deloitte; in juridisch jargon: de vordering moest worden gestuit.

Maar bij wie moesten beleggers terecht voor een dergelijke verlenging? In plaats van duidelijk te maken bij welke entiteit zij moesten zijn hebben de accountants van Deloitte zich misleidend opgesteld, onder andere door (valselijk) een stuitingsverklaring op te stellen namens de verkeerde entiteit.

Tuchtklacht bij Accountantskamer
Door actief te azen op een vormfout heeft de accountant geprobeerd zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid en rol in de miljardenfraude bij Ahold.

Dergelijk gedrag past niet bij een accountant die de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer is. Daarom moeten zij zich voor de Accountantskamer verantwoorden. De Kamer kan in het uiterste geval accountants van Deloitte verbieden om nog langer hun werk te doen.

Op herhaling
Het is niet de eerste keer dat Deloitte naar aanleiding van de Ahold-affaire voor de tuchtraad moet verschijnen. Eerder al kreeg John van den Dries, destijds verantwoordelijk voor de controle bij Ahold van de Accountantskamer te horen dat hij verwijtbaar had gehandeld bij de controle van de Ahold jaarrekeningen over 1999, 2000 en 2001. 

Strafrechtelijke stappen
De tuchtklacht is een volgende stap die beleggers hebben gezet om de handelwijze van Deloitte-bestuurders aan de kaak te stellen.

Eerder heeft strafrechtadvocaat Gerard Spong namens de VEB en bestuurders Roger Dassen en Sjef Evers wegens oplichting, valsheid in geschrifte en deelneming aan een criminele organisatie.

Procedure van de VEB
Behalve de tucht- en strafklacht heeft de VEB heeft eerder dit jaar de individuele partners van de Maatschap Deloitte Accountants gedagvaard voor de gebrekkige controle bij Ahold. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen aan gedupeerde beleggers.

Gedupeerde aandeelhouders kunnen zich bij de VEB actie aansluiten door lid te worden van de VEB.