VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accountant Deloitte houdt mogelijke wanprestaties buiten eigen rapport

De curator van het failliete Innoconcepts onderzoekt wie verantwoordelijk is voor honderden miljoenen schade. Ook accountant Deloitte wordt onderzocht, maar zwijgt hierover in een recent verslag over het eigen functioneren.

Ruim tachtig pagina's telt het verslag dat Accountant Deloitte recent publiceerde over de eigen activiteiten afgelopen jaar.

Doel van dit is bedoeld om het publiek inzicht te geven in het functioneren van Deloitte in de afgelopen twaalf maanden.

Wat opvalt is vooral wat ontbreekt. Met geen woord spreekt Deloitte over zijn rol in het beursdebacle rond Innoconcepts.

Beursvennootschap Innoconcepts ging eind 2010 failliet. Door het faillissement hebben aandeelhouders aanzienlijke schade geleden. Halverwege 2007 was Innoconcepts nog goed voor een beurswaarde van zo'n 385 miljoen euro, eind 2010 was daar niets meer van over.

Uit het eerste verslag van curator Louis Deterink kwamen ernstige verdenkingen van frauduleus handelen van een aantal beleidsbepalers van Innoconcepts naar voren.

Functioneren
Deloitte was sinds 2005 tot aan het faillissement de externe accountant van InnoConcepts en heeft de (geconsolideerde) jaarrekeningen van InnoConcepts over de boekjaren 2005 tot en met 2009 telkens van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

De VEB heeft in 2011 haar vraagtekens gezet bij het functioneren van Deloitte en heeft geprobeerd inzage in de controledossiers te krijgen. De rechter wees de vordering van de VEB af omdat, kort gezegd, het onderzoek van curator Deterink afgewacht moest worden.

Deze procedure viel in het boekjaar van het transparantieverslag, maar ontbreekt. Deloitte doet ook geen melding van het onderzoek van curator Deterink, dat zich mede richt op eventuele wanprestatie of onrechtmatige daad van Deloitte als externe accountant (derde faillissementsverslag Innoconcepts van 10 mei 2012).

Wel vermeld
Deloitte maakt wel melding van de procedures die lopen tegen de organisatie als controleur van Ahold ten tijde van de boekhoudfraude daar.

Advocaat Gerard Spong heeft namens beleggers strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Deloitte in die zaak.

Het is wachten op verdere actie van het openbaar ministerie richting Deloitte.